Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հայ-Ռուսական Համալսարանի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

04.07.2022

Տիպ` Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
Հայտատու` Հայ-Ռուսական Համալսարան
ՀՀ օրենքը հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին հոդված 21

2021թ․ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
2021թ․համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Հասցե` ք․Երևան Հ․Էմինի 123

Հեռ..` 041517131

Էլ. փոստ`