Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ÂÇí 07003717 ϳï³ñáÕ³Ï³Ý í³ñáõÛÃáí Արգելադրված գույքը հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով իրացնելու մասին

07.09.2021

Տիպ` Հարկադիր կատարողի որոշումներ և ծանուցումներ
Հայտատու` Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանների բաժին
«Դատական ակերի հարկադիր կտարաման մասին» ՀՀ օրենքի 28, 28.1 Ñá¹í³ÍÝ»ñ

Թիվ 07003717 կատարողական վարույթով Արգելադրված գույքը հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդով իրացնելու մասին

Հասցե` ք.Երևան, Հալաբյան 41 Ա

Հեռ..` +374 060-71-34-76

Վեբ կայք` www.harkadir.am

Էլ. փոստ`