Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պատկանող գույքը աճուրդով վաճառելու մասին

11.02.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի սնանկության գործով կառավարիչ Արսեն Չիտչյան
«Սնանկության մաիսն» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

07.02.2019թ. նշանակված կրկնաճուրդը կայացել է մասամբ, վաճառվել է 14 լոտ: 01.03.2019թ. ժամը 10:00-ին Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի սնանկության գործով կառավարիչ Ա.Չիտչյանի կողմից ՀՀ Սնանկության դատարանի շենքում՝ք.Երևան, Օտյան 53/2 հասցեում կանցկացվի Լևոն Ամիրխանյան ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, պարտապանի պարտավորությունների կատարման ապահովման համար գրավադրված գույքերի աճուրդը բաց դասական եղանակով, առանձին լոտերով:
Գույքն իրենից ներկայացնում է՝
1. .ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/1 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 14,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք: Մեկնարկային գինն է 2.714.000 ՀՀ դրամ.
2. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/2 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 13քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 2.560.000 ՀՀ դրամ.
3. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/3 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 17,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.334.000 ՀՀ դրամ.
4. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/4 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 17,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
5. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/5 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 33,9քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 6.511.000 ՀՀ դրամ.
6. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/6 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 40,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 7.750.000 ՀՀ դրամ.
7. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/7 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.141.000 ՀՀ դրամ.
8. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/8 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.179.000 ՀՀ դրամ.
9. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/9 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 35,7քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 6.975.000 ՀՀ դրամ.
10. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/10 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 18,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.645.000 ՀՀ դրամ.
11. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/11 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
12. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/12 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 20,9քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.953.000 ՀՀ դրամ.
13. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/13 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 26,9քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 5.193.000 ՀՀ դրամ.
14. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/14 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 18,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.645.000 ՀՀ դրամ.
15. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/15 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 18քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.605.000 ՀՀ դրամ.
16. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/16 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 18քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.605.000 ՀՀ դրամ.
17. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/17 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 18քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.605.000 ՀՀ դրամ.
18. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/18 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.141.000 ՀՀ դրամ.
19. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/19 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,5քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.179.000 ՀՀ դրամ.
20. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/20 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 17քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
21. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/21 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 17,4քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
22. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/22 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 14,2քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 2.714.000 ՀՀ դրամ.
23. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/23 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 13քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 2.260.000 ՀՀ դրամ.
24. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/24 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
25. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/25 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
26. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/26 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 24,5քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 4.652.000 ՀՀ դրամ.
27. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/27 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
28. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/28 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.257.000 ՀՀ դրամ.
29. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/29 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 35,2քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 6.898.000 ՀՀ դրամ.
30. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/30 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 41,7քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 7.789.000 ՀՀ դրամ.
31. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/31 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,2քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.179.000 ՀՀ դրամ.
32. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/32 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 16,2քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.187.000 ՀՀ դրամ.
33. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/33 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 37,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 7.130.000 ՀՀ դրամ.
34. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/34 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 18քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.645.000 ՀՀ դրամ.
35. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/35 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 19,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.799.000 ՀՀ դրամ.
36. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/36 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 29,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 5.735.000 ՀՀ դրամ.
37. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/37 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 26,9քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 5.193.000 ՀՀ դրամ.
38. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/38 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 17,9քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.645.000 ՀՀ դրամ.
39. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/39 հասցեի ավտոկայանատեղ/հանգրվան 17,4քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 3.334.000 ՀՀ դրամ.
40. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/40 հասցեի տարածք 37,6քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 6.318.000 ՀՀ դրամ.
41. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/41 հասցեի տարածք 38,9քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 6.433.000 ՀՀ դրամ.
42. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/42 հասցեի տարածք 24,84քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 4.032.000 ՀՀ դրամ.
43. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/43 հասցեի տարածք 38,62քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 6.433.000 ՀՀ դրամ.
44. ք. Երևան, Սայաթ-Նովա պողոտա, 40/1 շենք, թիվ 71/44 հասցեի տարածք 70,1քմ, ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող, Լևոն Աբրամի Ամիրխանյանի պարտավորությունների դիմաց ՙԷյչ Էս Բի Սի բանկ Հայաստան՚ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ գույք : Մեկնարկային գինն է 11.624.000 ՀՀ դրամ.
Լոտը-45. .Աշտարակային կռունկ QTZ-125, 2007թ. արտադրության, օգտագործված, աշխատանքային վիճակ,գտնվում է Խանջյան փողոցի անավարտ շենքի հարևանությամբ, սեփականության իրավուքը ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին: Գրավադրված է ՙԿոնվերս Բանկ՚ ՓԲԸ-ում: Մեկնարկային գինը կազմում է 30.134.000 ՀՀ դրամ:
Լոտ-46. Վերելակ RS 040505-1-1-13, 2007թ. արտադրության, օգտագործված, աշխատանքային վիճակ, գտնվում է Խանջյան փողոցի անավարտ շենքի հարևանությամբ, սեփականության իրավուքը ՙԼևոն Ամիրխանյան՚ ՍՊԸ-ին: Գրավադրված է ՙԿոնվերս Բանկ՚ ՓԲԸ-ում: Մեկնարկային գինը կազմում է՝ 9.688.000 ՀՀ դրամ :
Լոտ -47 Ք.Երևան, Բարբյուս 48 հասցեում գտվող հողամաս, որ մակերես է 70 քմ, մեկնարկային գինն է 2.515.000 ՀՀ դրամ.
Լոտ -48 Կոտայք մարզ, ք.Նոր-Հաճն, Պարգևաշե թաղամաս, 1- ին փողոց, թիվ 6/2 շինություն, հողի մակերեսն է 383քմ, մեկնարկային գինն է 3.852.000 ՀՀ դրամ
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն՝ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձի և Ա/Ձ-ի դեպքում՝ պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենը : Նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթեր: Մասնակցության նախավճարը կազմում է տվյալ լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը: Աճուրդի նախավճարը վճարվում է կանխիկ կամ փոխանցումով Լևոն Ամիրխանյանի սնանկության հատուկ հաշվին` ՙՀայբիզնեսբանկ, Հ/Հ 1150014750660601 հաշվեհամարին: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդին նախորդող 5 օրվա ընթացքում ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ն կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ Սնանկության դատարան(ք.Երևան, Օտյան 53/2): Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Ցանկացողները կարող են լոտերն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու համար դիմել կառավարիչ Ա.Չիտչյանին /հեռ.094-40-71-82/ կամ այցելել ք.Երևան, Արշակունյաց 5, 108 սենյակ:

Հասցե` ք.Երևան, Թոթովենցի 8/2, բն.21

Հեռ..` +374 94 407182

Էլ. փոստ`