Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Գառնիկ Անտոնյանի գույքի աճուրդը

16.09.2021

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Գառնիկ Անտոնյանի սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյան
սնանկության մասին"ՀՀ օրենքի 76 հոդված

14․09․2021թ.Գառնիկ Անտոնյանի գույքի աճուրդը չի կայացել հայտ չլինելու պատճառով:
15․10․2021թ.ժամը 11:30-ին (ք․Երևան, Արշակունյաց 5,311 ) կանցկացվի Գառնիկ Անտոնյանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի բաց դասական եղանակով աճուրդ` մեկ լոտով.
Լոտ 1- ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Արտաշավան համայնքում գտնվող 0.502 հա մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության հողամաս։ Գինը- 675100ՀՀ դրամ։ Նոտարական ձևակերպման և պետ. գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի կողմից:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել`ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև` աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը, որոնք կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1% -ը և 5% -ը: Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարել կանխիկկամ փոխանցել Անելիքբանկ» ՓԲԸ-ի 11817024893407 սնանկության հատուկ հ/հ – ին: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում` ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ն, կարող են հայտ ներկայացնել Սնանկության դատարան: Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյանին` /093/ 400-354 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ք.Երևան,Սարկավագի 126/1,բն.14

Հեռ..` 093400354

Էլ. փոստ`