Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ԱՁ Ռուզաննա Սիրականյանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի աճուրդի մասին

16.09.2021

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` ԱՁ Ռուզաննա Սիրականյանի սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյան
սնանկության մասին"ՀՀ օրենքի 76 հոդված

14․09.2021թ. ԱՁ Ռուզաննա Սիրականյանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի աճուրդը չի կայացել հայտ չլինելու պատճառով։
15․10․2021թ . ժամը 13:30-ին ք․Երևան, Արշակունյաց, 5,315 հասցեում կանցկացվի ԱՁ Ռուզաննա Սիրականյանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կրկնաճուրդ բաց դասական եղանակով հետևյալ լոտով՝
Լոտ 5․ «TOSHIBA» մակնիշի համակարգիչ, գտնվում է աշխատող վիճակում, օգտագործված է, գնահատման գինը՝ 13100ՀՀ դրամ։
Նոտարական ձևակերպման և պետ. գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի կողմից:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրժեշտ է ներկայացնել`ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև` աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը, որոնք կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1 % - ը և 5 % -ը: Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարել կանխիկ կամ փոխանցել «ԱյԴիբանկ» ՓԲԸ-ի 11817024893401 սնանկության հատուկ հ/հ – ին: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում` ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ը, կարող են հայտ ներկայացնել Սնանկության դատարան։ Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյանին` /093/ 400354 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ք.Երևան,Սարկավագի 126/1,բն.14

Հեռ..` 093400354

Էլ. փոստ`