Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում «ԷՅ ՋԻ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ին պատկանող գույքի աճուրդի մասին

16.09.2021

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` «ԷՅ ՋԻ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ին պատկանող գույքի աճուրդի մասին
սնանկության մասին"ՀՀ օրենքի 76 հոդված

14․09.2021թ. «ԷՅ ՋԻ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի աճուրդը չի կայացել հայտ չլինելու պատճառով։
15․10․2021թ . ժամը 12:30-ին ք․Երևան, Արշակունյաց, 5,315 հասցեում կանցկացվի «ԷՅ ՋԻ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ-ին պատկանող գույքի աճուրդ բաց դասական եղանակով հետևյալ լոտերվ՝
Լոտ 1․»MITSWUBISHI GRANDIS» մակնիշի 001 AG 77 հաշվառման համարանիշի ավտոմեքենա,անսարք, մասնատված վիճակում, մեկնարկային գինը՝ 122400( մեկ հարյուր քսաներկու հազար չորս հարյու ր) ՀՀ դրամ: Լոտ 2․»PASSITO» ապրանքային նշան( գրանցված 13.01.2014թ., թիվ 20939 համարով), մեկնարկային գինը՝ 27900 (քսանյոթ հազար ինն հարյուր) ՀՀ դրամ։ Նոտարական ձևակերպման և պետ. գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի կողմից:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրժեշտ է ներկայացնել`ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճենը, իսկ իրավա-բանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև` աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը, որոնք կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանա-բար 1 % - ը և 5 % -ը: Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարել կանխիկկամ փոխանցել «ԱյԴիբանկ» ՓԲԸ-ի 11807031588200 սնանկության հատուկ հ/հ – ին: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում` ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ը, կարող են հայտ ներկայացնել Սնանկության դատարան։ Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյանին` /093/ 400354 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ք.Երևան,Սարկավագի 126/1,բն.14

Հեռ..` 093400354

Էլ. փոստ`