Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում «ԹՈՐԴԱԴ» ՍՊԸ-ին պատկանող գույքի աճուրդի մասին

16.09.2021

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` «ԹՈՐԴԱԴ» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյան
սնանկության մասին"ՀՀ օրենքի 76 հոդված

15․10․2021թ . ժամը 12:00-ին ք․Երևան, Արշակունյաց, 5,315 հասցեում կանցկացվի «ԹՈՐԴԱԴ» ՍՊԸ-ին պատկանող գույքի աճուրդ բաց դասական եղանակով 1 լոտով:
Գույքն իրենից ներկայացնում է պարտապանի պարտավորությունների դիմաց երրորդ անձանց կողմից «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում գրավադրված 253,2 քմ մակերեսով բնակարան:
Լոտ 1 ք.Երևան, Լեռ Կամսարի փ.,30/2 շ.,57 բնակարան հասցեի անշարժ գույք, մեկնարկային գինը՝ 175920000 (մեկ հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն ինն հարյուրքսան հազար) ՀՀ դրամ։ Նոտարական ձևակերպման և պետ. գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի կողմից:
Աճուրդին մասնակցելու համար անհրժեշտ է ներկայացնել`ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճենը, իսկ իրավա-բանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև` աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթերը, որոնք կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանա-բար 1 % - ը և 5 % -ը: Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարել կանխիկկամ փոխանցել «ԱյԴիբանկ» ՓԲԸ-ի 11807031463800 սնանկության հատուկ հ/հ – ին: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում` ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ը, կարող են հայտ ներկայացնել Սնանկության դատարան։ Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյանին` /093/ 400354 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ք.Երևան,Սարկավագի 126/1,բն.14

Հեռ..` 093400354

Էլ. փոստ`