Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի աճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

03.02.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` սնանկության գործով կառավարիչ Գևորգ Ավագյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

29.12.2021թ. հայտարարված «Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի աճուրդը չի կայացել՝ հայտեր չլինելու պատճառով:
24.02.2022թ. ժամը 13:00-ին «Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի / գործ թիվ ԿԴ1/0239/04/16/ սնանկության գործով կառավարիչ Գ.Ավագյանի կողմից ք.Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 311 սենյակ հասցեում կանցկացվի «Ծաղկաձոր ՇՎՎ» ՓԲԸ-ի գրավադրված գույքի աճուրդը:
Կրկաճուրդի ներկայացվող գույքի արժեքը նվազեցված չէ նախորդ աճուրդի մեկնարկային գնից՝ համապատասխանաբար կազմելով.
Լոտ 1. ՀՀ Կոտայքի մարզ, Հրազդան քաղաք, Շահումյան փող., 225 արտադրական բազա, 1438.6 /քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-001-000, պահակակետ 9.8 /քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-002, ավտոտնակ 95 /քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-004, ավտոտնակ 90/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-005, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-006, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-007, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-008, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-009, ավտոտնակ 60/քմ/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020-010 և հողամաս 1.3 /հա/, կադաստրային ծածկագիրը` 07-001-0795-0020, սեփականության վկայական` 27-122012-07-0587 շինությունների համար նախատեսված հողատարածքի կադաստրային արժեքը վճարված չէ – 3.074.600 ՀՀ դրամ:
Գնորդը կատարելու է գույքի ձևակերպման և գրանցման հետ կապված ծախսերը:
Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել գին առաջարկող մասնակիցը:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն՝
ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճեն, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` նրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:
Աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը, որոնք պետք է կազմեն համապատասխանաբար լոտի մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսները, պետք է վճարվեն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի Չարենցավանի մասնաճյուղում բացված թիվ 16028024606900 սնանկության հատուկ հաշվին, աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրը ժամը 16:00 և ներկայացվեն ՀՀ սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/:
Լոտը կարելի է ուսումնասիրել սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից աշխատանքային օրերին և ժամերին՝ նախապես պայմանավորվելով կառավարիչի հետ: Մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Գևորգ Ավագյանին (հեռ. (091) 40-19-22):

Հասցե` ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 3-րդ թաղ., 19-րդ շենք, 19-րդ բն.

Հեռ..` 091401922

Էլ. փոստ`