Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<Ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

07.02.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` սնանկության գործով կառավարիչ Գևորգ Ավագյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

16.09.2021թ.հայտարարված <Ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի գույքի աճուրդը կայացել է մասնակի:
25.02.2022թ. ժամը 15:00-ին <Ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Գ.Ավագյանի կողմից ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 5, 311 սենյակ հասցեում տեղի կունենա <Ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ին պատկանող գույքի կրկնաճուրդ-վաճառքը /հրապարակային սակարկություններով/ առանձին-առանձին լոտերով:
Աճուրդի են ներկայացվում 518 անվանում գույք, 191.571.596 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով /ներառյալ ԱԱՀ/: Գույքի ցանկը չի տպագրվում մեծածավալ լինելու պատճառով: Տրանսպորտային միջոցները, մեքենա – մեխանիզմները, սարքեր-սարքավորումները, կառուցվածքները, խողովակները, գրասենյակային, լաբորատոր, տնտեսական և այլ գույքերը գտնվում են անսարք, ապակոմպլեկտավորված, քայքայված և կոռոզացված վիճակում, հիմնականում ջարդոնի տեսքով:
Ապամոնտաժման ենթակա գույքերի, այդ թվում խողովակների գնման դեպքում գնորդը կրում է գույքի ապամոնտաժման և տեղափոխման բոլոր ռիսկերը ներառյալ սահմանված կարգով ապամոնտաժման և քանդման համապատասխան թույլտվությունների ձեռքբերումը:
Խողովակների գնման դեպքում Գնորդը կրում է խողովակների ապամոնտաժման և տեղափոխման հետ կապված բոլոր ռիսկերը ներառյալ սահմանված կարգով քանդման համապատասխան անհրաժեշտ թույլտվությունների ձեռք բերումը /այդ թվում բնապահպանական/, պարտավոր է հողի սեփականատերերին փոխհատուցել պատճառված վնասները, կատարել տեղանքի պատշաճ վերականգնումը, հարթեցումը և անհրաժեշտ այլ պահանջները:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն. ՝
Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճեն, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում ՝ նրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները:
Աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը /որոնք կազմում են համապատասխանաբար լոտի մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսները, պետք է վճարվեն <Արդշինբանկ> ՓԲԸ-ի Էրեբունու մասնաճյուղում բացված թիվ 2472302304160000 սնանկության հատուկ հաշվին/ աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում ՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրը ժամը 16:00 պետք է ներկայացվեն ՀՀ սնանկության դատարան /ք.Երևան, Օտյան 53/2/: Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել գին առաջարկող մասնակիցը: Մանրամասներին ծանոթանալու համար դիմել <Ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Գ.Ավագյանին /091/ 40-19-22 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, 3-րդ թաղ., 19-րդ շենք, 19-րդ բն.

Հեռ..` 091401922

Էլ. փոստ`