Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<Ունիվերսալ Սթոուն > ՍՊԸ -ի վարկային պարտավորությունների կատարման ապահովման համար գրավադրված անշարժ գույքի և շարժական գույքերի կրկնաճուրդի մասին

08.02.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` < Ունիվերսալ Սթոուն > ՍՊԸ -ի սնանկության գործով կառավարիչ Արմինե Մովսիսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

2022թ փետրվարի 5-ին , ժամը 12:00 ՀՀ, ք.Երևան, Արշակունյաց պող. 5, 311 սենյակ/լսարան / հասցեում պարտապան <Ունիվերսալ Սթոուն > ՍՊԸ -ի սնանկության գործով կառավարիչ (աճուրդի կազմակերպիչ) Արմինե Մովսիսյանի կողմից նշանակված աճուրդը չի կայացել հայտ չլինելու պատճառով ։
2022թ մարտի 9-ին ժամը 12։00-ին ՀՀ, ք.Երևան, Արշակունյաց պող. 5, 311 սենյակ/լսարան / հասցեում պարտապան <Ունիվերսալ Սթոուն > ՍՊԸ -ի սնանկության գործով կառավարիչ (աճուրդի կազմակերպիչ) Արմինե Մովսիսյանի կողմից կանցկացվի < Ունիվերսալ Սթոուն > ՍՊԸ -ի պարտավորությունների դիմաց երրորդ անձանաց սեփականության իրավունքով պատկանող <Գառնի Ինվեստ > ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում գրավադրված անշարժ և շարժական գույքերի կրկնաճուրդ հետևյալ լոտերով
Լոտ 1 Հասցե՝ ՀՀ ք Կոտայքի մարզ ,Բալահովիտ ,Կարմիր Բանակայինների 6 փ թիվ 4,6 հասցեում գտնվող շինություն /արտադրամաս/ և հողամաս ։
Իր մեջ ներառում է փակ տիպի կառույց 2000-ական թվականներին կառուցված ,հիմքը երկաթբետոնյա ,պատերը որմնապանելներ ,տանիքը երկլանջ ,իրականացված են ՊԿԺ տիպի պանելներ ,տեղադրված են դարբասներ ,պատուհանները փայտե շրջանակներով գտնվում են մաշված վիճակում մակերեսը կազմում է 648 քմ ։
Արտադրամաս 135,25 քմ ,
պահակատուն 14,3 քմ ,
կիսակառույց 88,2 քմ
հողամասի չափը կազում է 0,7538 քմ ։
Առկա է նաև ինքնակամ կառուցված ջրավազան 129,2քմ ,
կիսակառույց 2,75քմ ,
զուգարան 2,0 քմ ,
պարիսպ 3,8քմ ։
Հողի կադաստրային արժեքը վճարված չէ ։
Մեկնարկային գինը կազմում է 96577920 /իննսուն վեց միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունյոթ հազար ինը հարյուր քսան ՀՀ դրամ/
Լոտ 2 Շարժական գույքեր թվով 30 անվանում
1. Կամրջային տիպի կտրող հաստոց QJ2500 մակնիշի -թողարկման տարեթիվը -2007 ,գտնվում է սարքին վիճակում քանակը 2 հատ մեկնակային գինը կազմում է 8293104 - ՀՀ դրամ ։
2. Բազմադանակ սղոց (սալիկ կտրող)-գտնվում է սարքին վիճակում –1 հատ-մեկնարկային գինը կազմում է 11225871 ՀՀ դրամ ։
3 .Կամրջային տիպի մեկ գլխանի հղկող,փայլեցնող հաստոց թողարկման տարեթիվը -2007 ,գտնվում է սարքին վիճակում-1 հատ - մեկնարկային գինը կազմում է-4,271211 ՀՀ դրամ։
4 .Կտրող հաստոց (սղոց)- գտնվում է սարքին վիճակում -2 հատ 2703132 ՀՀ դրամ ։
5. Կտրող հաստոց (սղոց)կիսավտոմատ- գտնվում է սարքին վիճակում -1 հատ -2․099520 ՀՀ դրամ ։
6 .Կտրող հաստոց (սղոց) - գտնվում է սարքին վիճակում -1 հատ -282123 ՀՀ դրամ։
7 .Տելֆեր 3,5 տ- գտնվում է սարքին վիճակում-1 հատ -328050 ՀՀ դրամ ։
8 .Տելֆեր 1 տ- գտնվում է սարքին վիճակում-1 հատ -144342 ՀՀ դրամ ։
9. ավտոամբարձիչ 5տ -40814 մակնիշի –անսարք ,բացակայում են հետևի կամրջակը ,անվադողերը ,շարժիչը մարտկոցը -1 հատ -505197 ՀՀ դրամ ։
10. Կոմպրեսոր—բացակայում են որոշ դետալներ ,փորձակման կարիք ունի –1 հատ -459270 ՀՀ դրամ
11. Տարողություն 3մ խոր –մետաղական լավ վիճակում -1 հատ -98415 ՀՀ դրամ
12. Տարողություն 10մ խոր-մետաղական լավ վիճակում-1 հատ -328050 ՀՀ դրամ ։
13. Տարողություն 0,75մ խոր-մետաղական լավ վիճակում -1 հատ -26244 ՀՀ դրամ ։
14. Ջրի պոմպ-գտնվում է սարքին վիճակում -1 հատ- 45927 ՀՀ դրամ
15. Շարժիչ էլեկտրական -փորձարկման կարիք ունի -1 հատ-98415 ՀՀ դրամ ։
16.Զոդման ապարտ եռաֆազ –ինտենսիվ շահագործված -1 հատ-65610 ՀՀ դրամ
17 .Հղկման հաստոց –ինքնաշեն -1 հատ-196830 ՀՀ դրամ
18. Հեծանային ամբարձիչ –գտնվում է սարքին վիճակում -1 հատ-984150 ՀՀ դրամ
19.Քար կտրող սղոց տրամագիծ1,5 մ շահագործված -2 հատ -262440 ՀՀ դրամ ։
20.Քար կտրող սղոց տրամագիծ 1,25 մ –շահագործված -2 հատ -196830 ՀՀ դրամ
21.Քար կտրող սղոց տրամագիծ 0,6 մ –շահագործված 2հատ-229635 ՀՀ դրամ ։
22.Ջրի բաժանարար –գտնվում է սարքին վիճակում -2 հատ -131220 ՀՀ դրամ ։
23.Ռելսեր 120 մ-լավ վիճակում-1 հատ -551124 ՀՀ դրամ
24. քար տեղափոխող սայլակ –լավ վիճակում -2 հատ -393660 ՀՀ դրամ
25. Մետաղական արկղ –լավ վիճակում -5 հատ -218700 ՀՀ դրամ
26.Մետաղական արկղ ցանցապատ –լավ վիճակում -2 հատ- 72900 ՀՀ դրամ ։
27.Աստիճան մետաղական 8 մ –լավ վիճակում -1 հատ -196830 ՀՀ դրամ :
28 .Աստիճան մետաղական 8մ –լավ վիճակում -26244 ՀՀ դրամ ։
29 .Աստիճան մետաղական 5մ –լավ վիճակ-1 հատ -16402 ՀՀ դրամ։
30. Ձեռքի սայլակ –լավ վիճակ -1 հատ -9841,5 ՀՀ դրամ
Մեկնարկային գինն է 34 ,254․981 երեսունչորս միլիոն երկու հարյուր հիսունչորս հազար ինը հարյուր ութսունմեկ մեկ ՀՀ դրամ ։
Հայտի ներկայացման, աճուրդի կազմակերպման և անցկացման կարգերը, աճուրդի արդյունքներով պայմանավորված հարաբերությունները, աճուրդին առնչվող այլ մանրամասները սահմանված են աճուրդի կանոնակարգով: Հայտի ձևն ու աճուրդի կանոնակարգը ազատ կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով. https://cloud.mail.ru/public/MBc8/pXxYV2UeQ, կամ աճուրդի կազմակերպչից (սնանկության գործով կառավարչից)՝ աճուրդի օրը՝ աճուրդի անցկացման վայրում, կամ նախապես՝ ստորև նշված կապի միջոցներով պայմանավորվելով կառավարչի հետ։
Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող օրը ժամը 16.00-ն կարող են հայտ ներկայացնել սնանկության դատարան՝ ք.Երևան, Օտյան 53/2 հասցեով:
Հայտին կից ներկայացվում է գույքի մեկնարկային գնի 6 տոկոսի չափով վճարում կատարելու փաստը հաստատող անդորրագիր (1 տոկոս մասնակցության վճար, 5 տոկոս նախավճար), ֆիզիկական անձինք՝ նաև իրենց անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերը՝ նաև իրենց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:
Աճուրդի մասնակցության վճարը լոտի մեկնարկային գնի 1 /մեկ/, իսկ նախավճարը՝ 5 /հինգ/ տոկոսի չափով, մինչև հայտի ներկայացման պահը պետք է վճարվեն պարտապանի սնանկության հատուկ դրամային հաշվին («ՎՏԲ -Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, հ/հ 16048070176408 )՝ :
Եթե լոտերի թիվը մեկից ավելի է, ապա դրանց աճուրդները կազմակերպվում են շարադրված հերթականությամբ: Լոտի աճուրդում հաղթող է համարվում այդ լոտի աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Աճուրդին մասնակցելու, առուվաճառքի պայմանագրի կնքման, անհրաժեշտության դեպքում՝ դրանից ծագող իրավունքների պետական գրանցման և/կամ գնված գույքն ուրիշի տիրապետումից հետ պահանջելու և/կամ գույքը գնորդի փաստացի տիրապետմանն անցնելու հետ կապված գործողություններն ու դրանց առնչվող բոլոր ծախսերը, առուվաճառքի պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ և առուվաճառքի պայմանագրից բխող բոլոր այլ (ցանկացած տեսակի) ծախսերը կատարվում են աճուրդի հաղթողի կողմից:
Լոտը կարելի է ուսումնասիրել սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից 10 օրվա ընթացքում, աշխատանքային օրերին և ժամերին՝ նախապես պայմանավորվելով կառավարչի հետ: Կառավարչի հետ պայմանավորվելու, լոտի մասին այլ տեղեկություններ ստանալու և աճուրդին առնչվող ցանկացած այլ հարցով աշխատանքային օրերին և ժամերին դիմել սնանկության գործով կառավարչին:

Հասցե` ք. Երևան ,Ղազար Փարպեցու 11ա բն 42

Հասցե` ք. Երևան ,Ղազար Փարպեցու 11ա բն 42

Հեռ..` +374-91-11-41-01

Էլ. փոստ`