Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքապետարանում կայանալիք աճուրդի մասին

14.04.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձունի համայնքապետարանի աշխատակազմ
Հողային օրենսգիրք 67

ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքապետարանը 2022 թվականի, մայիսի 18-ին ժամը 1100-ին, հայտարարում է հողամասերի բաց, դասական աճուրդ վաճաառք համայնքային սեփականության անշարժ գույքի, հետևյալ լոտերով՝
Լոտ 1: ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիՕձունհամայնքի (այսուհետ՝համայնք) սեփականությունըհանդիսացող, համայնքիկազմիմեջմտնողԱյգեհատգյուղիկադաստրայինքարտեզի06-014-0310-0122ծածկագրով, գյուղատնտեսականնպատակայիննշանակության, վարելահողի հողատեսքի, 1.067663 հեկտարմակերեսովհողամաս, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանել1000000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ, նախավճարի և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 2: ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիՕձունհամայնքի (այսուհետ՝համայնք) սեփականությունըհանդիսացող, համայնքիկազմիմեջմտնողՕձունգյուղիկադաստրայինքարտեզի06-112-0442-0091ծածկագրովգյուղատնտեսականնպատակայիննշանակության, վարելահողի հողատեսքի,0.05868հեկտարմակերեսովհողամաս, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանել200000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, նախավճարի և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 3: ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիՕձունհամայնքի (այսուհետ՝համայնք) սեփականությունըհանդիսացող, համայնքիկազմիմեջմտնողԾաթերգյուղիկադաստրայինքարտեզի06-048-0004-0016ծածկագրովարդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության,0.7575հեկտարմակերեսովհողամաս, գյուղատնտեսական արտադրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանել2600000 ( երկու միլիոն վեց հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, նախավճարի և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար՝ (տաս հազար) 10000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 4: ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիՕձունհամայնքի (այսուհետ՝համայնք) սեփականությունըհանդիսացող, համայնքիկազմիմեջմտնողԱյգեհատգյուղիկադաստրայինքարտեզի06-014-0308-0072ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակայիննշանակության, արոտավայրի հողատեսքի0.19936հեկտարմակերեսովհողամաս, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանել400000 ( չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, նախավճարի և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար՝ (տաս հազար) 10000 ՀՀ դրամ:
Լոտ 5:ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիՕձունհամայնքի (այսուհետ՝համայնք) սեփականությունըհանդիսացող, համայնքիկազմիմեջմտնողԾաթերգյուղիկադաստրայինքարտեզի06-048-0575-0008ծածկագրով (առանձնացված 0575-0001 ծածկագրից)գյուղատնտեսականնպատակայիննշանակության, այլ հողատեսքի, 0.01302հեկտարմակերեսովհողամաս, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանել200000 ( երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, նախավճարի և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար՝ (տաս հազար) 10000 ՀՀ դրամ:
Անշարժ գույքըունի համապատասխան կոմունալ հնարավորություններ, մոտեցում ընդհանուր օգտագործման ճանապարհից։


Աճուրդ-վաճառքը տեղի կունենա 2022 թվականի, մայիսի 18-ին, ժամը 11։00-ին, Օձունի համայնքապետարանի վարչական շենքում` փողոց 6 շենք 10, առաջին հարկ, թիվ 2 սենյակում։
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի մայիսի 13-ը։
Հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ Օձունի համայնքապետարան՝ անձը հաստատող փաստաթղթով։
Լոտերի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Օձունի համայնքապետարան կամ զանգահարել +37477707038 կամ +37477566724 հեռախոսահամարներով։

Հասցե` ՀՀ Լոռու մարզ, Օձուն համայնք գյուղ Օձուն փողոց 6 շենք 10

Հեռ..` +37477566724

Էլ. փոստ`