Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Արյա Փլաստ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով պարտապանին պատկանող գույքի բաց դասական եղանակով կրկնաճուրդի մասին

19.04.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` սնանկության գործով կառավարիչ Իզաբելլա Ցամաքյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

Արյա Փլաստ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով 18.04.2022թ. ժամը 11:00-ին նշանակված աճուրդը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով: Կրկնաճուրդը տեղի կունենան 19.05.2022թ. ժամը 11:00-ին ք. Երևան, Արշակունյաց 5 շենք, թիվ 311 դահլիճում: Աճուրդի են հանվում Արյա Փլաստ ՍՊԸ-ին պատկանող հետևյալ շրջանառու միջոցները:
Լոտ N 1. Արյա Փլաստ ՍՊԸ-ի հաշվեկշռում առկա թվով 36 անվանում սարք-սարքավորումներ, որոնք գտնվում են ք. Երևան, Գրիբոյեդովի փ. թիվ 25/17 հասցեում:
1. Սարքավորում` պոլիեթիլենային արտադրանքի թողարկման համար 10000լ տարողությամբ - 1 հատ,
2. Կաղապար` հորիզոնական 1500լ - Էմ - էս մատերիալից – 1 հատ,
3. Սարքավորում` պոլիեթիլենային արտադրանքի թողարկման համար, ստատիկ – 1 հատ,
4. Կաղապար` վերտիկալ 500լ – 2 հատ,
5. Կաղապար` վերտիկալ 1000լ – 2 հատ,
6. Կաղապար` հորիզոնական 500լ – 4 հատ,
7. Կաղապար` հորիզոնական 1000լ- 4 հատ,
8. Կաղապար` հորիզոնական 1500լ – 2 հատ,
9. Կաղապար` հորիզոնական 2000լ – 2 հատ,
10. Կաղապար` հորիզոնական 3000լ – 1 հատ,
11. Կաղապար` 220լ – 6 հատ,
12. Կաղապար` վերտիկալ 2000լ – 2 հատ,
13. Էլ. վահանակ SHUTTLE 10000 180*120*50 sm – 1 հատ,
14. Ղեկավարման պանել կաբելով – 1 հատ,
15. Կաղապար` D=1550սմ, H=110սմ – 2 հատ,
16. Կաղապար` L=185սմ, H=60սմ – 2 հատ,
17. Կաղապար` L=175սմ, H=33սմ – 2 հատ,
18. Կաղապար` L=50սմ, H=50սմ – 4 հատ,
19. Կաղապար` New jersi – 1 հատ,
20. Կաղապար – 2 հատ,
21. Հումք դեղին – 208 կգ.,
22. Հումք կարմիր – 297 կգ.,
23. Խառնող նյութ – 19 կգ.,
24. Նոր հորիզոնական ջրի բաք 100 լ. – 1 հատ,
25. Ծաղկաման – 2 հատ,
26. Փոխանցիչ 1/2 – 2 հատ,
27. Փոխանցիչ 3/4 – 2 հատ,
28. Փոխանցիչ 1 – 2 հատ,
29. Փոխանցիչ 11/4 – 2 հատ,
30. Փոխանցիչ 11/2 – 2 հատ,
31. Փոխանցիչ 2 – 2 հատ,
32. Փախանցիչ 3 – 2 հատ,
33. Փոխանցիչ 4 – 2 հատ,
34. Բաք 220լ. – 7 հատ,
35. Բաք 500լ. – 41 հատ,
36. Բաք 1000լ. – 7 հատ:
Լոտի մեկնարկային արժեքը կազմում է 40 095 000 ՀՀ դրամ:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճեն, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում դրանց պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները և աճուրդի նախավճարի վճարումը հաստատող անդորագիրը: Աճուրդի նախավճարը կազմում է լոտի գնի 5%-ը: Աճուրդի նախավճարը պետք է վճարվի <Հայէկոնոմբանկ> ՓԲԸ-ում Արյա Փլաստ ՍՊԸ-ի անվամբ բացված հ/հ 163518021353 սնանկության հատուկ հաշվին մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդին նախորդող 5 օրվա ընթացքում ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ն կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան (ք.Երևան, Օտյան 53/2): Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Լոտն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու համար ցանկացողները կարող են զանգահարել Արյա Փլաստ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Ի.Ցամաքյանին, հեռ. 093-197-307:

Հասցե` ք. Երևան, Լենինգրադյան 18/24

Հեռ..` 0037493197307

Էլ. փոստ`