Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ-ին պատկանող գույքերի հրապարակային սակարկություններով վաճառելու մասին

10.05.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Խաչիկ Նազարյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

2022 թվականի ապրիլի 21-ին, ժամը 12:00-ին «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Խ.Նազարյանի կողմից հայտարարված ք.Երևան, Ազատության 14-54 հասցեում /կառավարիչի գրացենյակ/ Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 28.11.2014թ. ԵԱՔԴ/0110/04/14 վճռով սնանկ ճանաչված «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ-ին պատկանող «Շանթ» ՍՊԸ-ի գովազդի իրավունքի կրկնաճուրդը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով:
2022 թվականի հունիսի 29-ին , ժամը 12:00-ին «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Խ.Նազարյանի կողմից Կառավարիչի գրասենյակում /ք.Երևան,Ազատություն 14-54/ կանցկացվի սնանկ ճանաչված «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ-ին պատկանող «Շանթ» ՍՊԸ-ի գովազդի իրավունքի կրկնաճուրդը թվով 38 լոտերով: Գովազը իրականացվելու է Շանթ TV հեռուստաալիքով համաձայն վերջինիս կողմից ներկայացված և հաստատված սակագների : Աճուրդի ներկայացված գովազդի իրավունքի մեկնարկային գները կազմում են ՝
Լոտ համար Անվանում Չափման միավոր /րոպե/ Միավորի արժեք /առանց ԱԱՀ/ Ընդամենը գումար /ՀՀ դրամ/
1 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 5 96,855 484,276
2 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 5 96,855 484,276
3 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 5 96,855 484,276
4 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
5 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
6 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
7 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
8 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
9 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
10 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 10 96,855 968,551
11 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 20 96,855 1,937,102
12 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 20 96,855 1,937,102
13 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 20 96,855 1,937,102
14 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 20 96,855 1,937,102
15 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 20 96,855 1,937,102
16 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 25 96,855 2,421,378
17 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 25 96,855 2,421,378
18 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 25 96,855 2,421,378
19 Գովազդային ծառայություն 17:00-ից հետո 25 96,855 2,421,378
20 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 5 38,742 200,899
21 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 5 38,742 193,710
22 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 5 38,742 193,710
23 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 10 38,742 387,420
24 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 10 38,742 387,420
25 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 10 38,742 387,420
26 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 10 38,742 387,420
27 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 10 38,742 387,420
28 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 10 38,742 387,420
29 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 20 38,742 774,841
30 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 20 38,742 774,841
31 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 20 38,742 774,841
32 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 20 38,742 774,841
33 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 20 38,742 774,841
34 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 20 38,742 774,841
35 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 25 38,742 968,551
36 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 25 38,742 968,551
37 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 25 38,742 968,551
38 Գովազդային ծառայություն մինչև 17:00 30 38,742 1,162,261
Ընդամենը 39,233,513
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն՝
- Ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճեն,
- իրավաբանական անձանց դեպքում նրանց պետ.գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները։
Աճուրդի մասնակցության և նախավճարի վճարումները հավաստող փաստաթղթերը, որոնք պետք է կազմեն համապատասխանաբար լոտի մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսը, պետք է վճարվեն «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ հ/հ 16072022970900 սնանկության հատուկ հաշվին, աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրը ժամը 16:00 և ներկայացվեն ՀՀ Սնանկության դատարան` ք. Երևան, Օտյան 53/2 հասցեով:
Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկող մասնակիցը։
Լոտի ուսումնասիրությունների և այլ մանրամասներին ծանոթանալու համար բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք կարող են այցելել ք. Երևան, Ազատության 14-54 հասցե, յուրաքանչյուր օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, ժամը 11:00-ից մինչև 17:00՝ նախապես զանգահարելով կառավարիչին (հեռ. 010239505)։

Հասցե` ք. Երևան Ազատության 14-54

Հեռ..` +374 94 221985

Էլ. փոստ`