Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Հայտարարություն Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի դասական աճուրդի եղանակով վաճառքի մասին

18.05.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Արմավիրի համայնքապետարան
<<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրքի 68-րդ հոդվածի 2-րդ կետ,

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Արմավիր համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի դասական աճուրդ
Լոտի հ/հ Հողամասի հասցեն
(գտնվելու վայրը),
Ծածկագիրը Մակերեսը
հեկտար Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը Հողամասի օգտագործման նպատակը Մեկնար-կային գինը
(դրամ) նախավճարի չափը
(դրամ) Քայլի
չափը (դրամ) Աճուրդի անցկացման ամիս ամսաթիվը Աճուրդի անցկացման ժամը Աճուրդի ծածկագիրը
1. Համայնք Արմավիր ք. Արմավիր Կոմիտասի փողոց 37 հասցեում գտնվող` 04-001-0153-0007 ծածկագրով 0.0116 բնակավայրերի նպատակային նշանակության, Հասարակական կառուցապատման՝ գործառնական նշանակության Մեկ հարկանի շինություն` առևտրի և սպասարկման օբյեկտ կառուցելու նպատակով 266800 133400 13340 20.06.2022թ. 11-00 ՀԱ-01-22
2. Համայնք Արմավիր ք. Արմավիր Երևանյան փողոց 35/16 հասցեում գտնվող` 04-001-0075-0303 ծածկագրով 0.0064 բնակավայրերի նպատակային նշանակության, Հասարակական կառուցապատման՝ գործառնական նշանակության Երկհարկանի շինություն` առևտրի և սպասարկման օբյեկտ կառուցելու նպատակով 874816 437408 43740 20.06.2022թ. 11-30 ՀԱ-02-22
3. Համայնք Արմավիր ք. Արմավիր Երևանյան փողոց 53/30 հասցեում գտնվող` 04-001-0075-0302 ծածկագրով 0.0066 բնակավայրերի նպատակային նշանակության, Հասարակական կառուցապատման՝ գործառնական նշանակության Մեկհարկանի շինություն` առևտրի և սպասարկման օբյեկտ կառուցելու նպատակով 902154 451077 45108 20.06.2022թ. 12-00 ՀԱ-03-22
4. Համայնք Արմավիր ք. Արմավիր Հանրապետության փողոց 31/5 հասցեում գտնվող` 04-001-0064-0036 ծածկագրով 0.00237 բնակավայրերի նպատակային նշանակության, Հասարակական կառուցապատման՝ գործառնական նշանակության Երկհարկանի շինություն` առևտրի և սպասարկման օբյեկտ կառուցելու նպատակով 1185000 592500 59250 20.06.2022թ. 12-30 ՀԱ-04-22
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ (ներառյալ սերվիտուտներ)՝ չկան: Ճանապարհներ առկա է: Շրջակա միջավայրերի և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության, բնապահպանական և հողերի պահպանության միջոցառումներ՝ չկան:
Աճուրդներում հաղթող կճանաչվի առավելագույն գին առաջարկողը:
Աճուրդներին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգին կարող են ծանոթանալ Արմավիրի համայնքապետարանի իրավաբանական բաժնում, ք. Արմավիր, Հանրապետության փողոց 32, 3-րդ հարկ:
Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն` ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ:
Աճուրդները կայանալու են 2022 թվականի հունիսի 20-ին, հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2022 թվականի հունիսի 14-ը, ժամը 18:00-ն:
Աճուրդների պայմանների մանրամասներին ծանոթանալու ու հայտեր ներկայացնելու համար դիմել Արմավիրի համայնքապետարան /ք. Արմավիր Հանրապետության 32, 3-րդ հարկ, իրավաբանական բաժին/: Հեռ.՝ /0237/ 0 02 20, 2 28 64:

Հասցե` Քաղաք Արմավիր, Հանրապետության 32

Հեռ..` 0237 2 02 24

Էլ. փոստ`