Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Գյումրու համայնքապետարանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի հրապարակային սակարկությունների (աճուրդների) կազմակերպման և անցկացման համար Գյումրու համայնքապետարանը հայտարարում է համայնքային սեփականություն համարվող ներքոհիշյալ հողամասերի դասական աճուրդ

24.05.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Գյումրու համայնքապետարան
Սակարկությունների մասին ՀՀ օրենք

Աճուրդի հաղթողները պետք է համամասնորեն մասնակցեն թաղամասի ճանապարհների և ընդհանուր ինժեներական կոմունիկացիոն ցանցերի նախագծման և կառուցման աշխատանքներին:
Աճուրդին մասնակցել ցանկացող անձինք աճուրդի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգի, հողամասերի վերաբերյալ գրաֆիկական նյութերին կարող են ծանոթանալ Գյումրու
համայնքապետարանում /Վարդանանցհր. 1/, ինչպես նաև Գյումրու համայնքապետարանի ինտերնետային կայքում` www.gyumricity.am:
Աճուրդին մասնակցելու իրավունք ունեն` ՀՀ քաղաքացիներն ու իրավաբանական անձիք և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հողի սեփականության իրավունքի այլ սուբյեկտներ և հողօգտագործողներ:
Աճուրդի պայմանների մանրամասներին` հողամասի ելակետային տվյալներին, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի պահանջներին և պայմաններին,
հողամասի հատակագծին ,պայմանագրի տիպային օրինակին ծանոթանալու ու հայտ ներկայացնելու համար դիմել Գյումրու համայնքապետարան /Վարդանանց հր. 1 2.22.28/:
Աճուրդը կայանալու է 2022թ. հունիսի 22-ին ժ.16ºº-ին,Վարդանանց հր.1, 2-րդ հարկ: Հայտերն ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ մինչև 2022թ. հունիսի 16-ը ներառյալ ժ.1600:

Հասցե` քաղաք Գյումրի, Վարդանանց հր.1

Հեռ..` +374 312 3-2606,

Վեբ կայք` https://www.gyumricity.am/hy/contact-us

Էլ. փոստ`