Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համյանքապետարանում կայանալիք աճուրդի մասին

27.06.2022

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքապետարան
,,Հրապարակային սակարկությունների մասին,, ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքապետարանը 2022 թվականի, հուլիսի 29-ին ժամը 1100-ին, հայտարարում է աճուրդ-վաճառք համայնքային սեփականության անշարժ գույքի, հետևյալ լոտերով՝

Լոտ 1: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 14062017-06-0032, գաղտնաբառ՝ IJIVY2PMTRW6), Օձուն համայնքի, Այգեհատ գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-014-0311-0123 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, վարելահողի հողատեսքի, 4.71016 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է չորս միլիոն (4000000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 2: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15032022-06-0035, գաղտնաբառ՝ SJQCCKVVLAPS), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0442-0090 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, վարելահողի հողատեսքի, 0.53853 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է մեկ միլիոն չորս հարյուր երեսուն հազար (1430000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 3: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 09082021-06-0016, գաղտնաբառ՝ MYPGAECA73WD), Օձուն համայնքի, Ծաթեր գյուղի, փողոց 7 նրբանցք 6 թիվ 2/1 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-048-0020-0039 ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության, 0.15645 հեկտար մակերեսով հողամասը, բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանված է հինգ հարյուր երեսուն հազար (530000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 4: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 02062022-06-0075, գաղտնաբառ՝ KTSIAWRE9UAA), Օձուն համայնքի, Հագվի գյուղի, փողոց 1 թիվ 34 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-058-0031-0007 ծածկագրով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության, 0.12958 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական արտադրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանված է երեք հարյուր հիսուն հազար (350000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 5: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15062022-06-0017, գաղտնաբառ՝ 7AV5NETDQMB3), Օձուն համայնքի, Հագվի գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-058-0120-0042 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, այլ հողատեսքի, 0.1968 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով, աճուրդով օտարելու համար տալ համաձայնություն:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երեք հարյուր հազար (300000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 6: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15062022-06-0091, գաղտնաբառ՝ SCJ78ICYCJ3S ), Օձուն համայնքի, Հագվի գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-058-0121-0032 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, այլ հողատեսքի, 0.17143 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գին սահմանված է երեք հարյուր հազար (300000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 7: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15062022-06-0082, գաղտնաբառ՝ AGRFSV3UNKWG ), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0468-0090 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, այլ հողատեսքի, 0.1018 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երկու հարյուր հազար (200000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 8: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 19052022-06-0056, գաղտնաբառ՝ MA87PJ1J635R), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0038 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, այլ հողատեսքի, 0.70804 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է չորս հարյուր (400000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 9: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 13052022-06-0045, գաղտնաբառ՝ LQQJUGAJQWJD), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0039 ծածկագրով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության, այլ հողատեսքի, 1.09329 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է վեց հարյուր հազար (600000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 10: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 02062022-06-0063, գաղտնաբառ՝ BGBHUCHCE8PC), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղի, փողոց 40 թիվ 40/20 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0438-0038 ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման, 0.089861 հեկտար մակերեսով հողամասը, բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է հինգ հարյուր հազար (500000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 11: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15062022-06-0085, գաղտնաբառ՝ 5GULBHSD7CPY), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղի, փողոց 5 թիվ 71/6 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0042 ծածկագրով արդյունաբերության, ըդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.06359 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է չորս հարյուր հազար (400000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 12: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15062022-06-0090, գաղտնաբառ՝ BHMQWPW8GD4F), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղի, փողոց 5 թիվ 71/7 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0041 ծածկագրով արդյունաբերության, ըդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.04 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երկու հարյուր հիսուն հազար (250000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 13: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 15062022-06-0012, գաղտնաբառ՝ CVCJD3IFBNMA), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղի, փողոց 5 թիվ 71/8 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0040 ծածկագրով արդյունաբերության, ըդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.03 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երկու հարյուր հազար (200000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 14: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող (վկայական թիվ 22062022-06-0047, գաղտնաբառ՝ 6LSRD8ZABRWX), Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղի, փողոց 5 թիվ 71/9 հասցեում գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0460-0043 ծածկագրով արդյունաբերության, ըդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների, 0.03 հեկտար մակերեսով հողամասը, գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտ կառուցելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երկու հարյուր հազար (200000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 15: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող, Օձուն համայնքի, Արևածագ գյուղի, գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-020-0042-0002 ծածկագրից առանձնացված բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման, 0.08053 հեկտար մակերեսով հողամասը, բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երեք հարյուր հազար (300000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Լոտ 16: Համայնքային սեփականություն հանդիսացող, Օձուն համայնքի, Օձուն գյուղի, գտնվող, Օձուն համայնքի կադաստրային քարտեզի 06-112-0119-0011 ծածկագրից առանձնացված բնակավայրերի նպատակային նշանակության, բնակելի կառուցապատման, 0.05142 հեկտար մակերեսով հողամասը, բնակելի կառուցապատում իրականացնելու նպատակով:
Աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանված է երկու հարյուր վաթսունհինգ հազար (265000) ՀՀ դրամ, նախավճարի չափը մեկնարկային գնի 50 տոկոսի չափով և քայլի չափը` մեկնարկային գնի հինգ տոկոսը, մասնակցության վճար ՝ տաս հազար (10000) ՀՀ դրամ:
Անշարժ գույքը ունի համապատասխան կոմունալ հնարավորություններ, մոտեցում ընդհանուր օգտագործման ճանապարհից։
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի, հուլիսի 29-ին, ժամը 11։00-ին, Օձունի համայնքապետարանի վարչական շենքում` փողոց 6 շենք 10, առաջին հարկ, թիվ 2 սենյակում։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022 թվականի հուլիսի 26-ը ժամը 18։00-ն։
Հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ներկայանալ Օձունի համայնքապետարան՝ անձը հաստատող փաստաթղթով։
Լոտերի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Օձունի համայնքապետարան կամ զանգահարել +37477707038 կամ +37477566724 հեռախոսահամարներով։

Հասցե` ՀՀ ԼՄ Օձուն համայնք, գյուղ Օձուն, փողոց 6 շենք 10

Հեռ..` +37477566724

Վեբ կայք` Odzun.am

Էլ. փոստ`