Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հայտարարություններ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.04.2023թ. ք. Երևան ՀՀ սնանկության դատարանի 18.03.2021թ. որոշման համաձայն 2023թ. ապրիլի 11-ին, ժամը 15:00-ին ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարչի կողմից ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., 12 շենք, տարածք 9 հասցեում նշանակվել էր ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի աճուրդը՝ բաղկացած մեկ լոտից: Հայտարարված աճուրդը տեղի չունեցավ գնորդ չլինելու պատճառով: «ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-Ի ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԳԱՌՆԻԿ ՓԱՆՈՍՅԱՆ Հայտարարություն ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ սնանկության գործով գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպան և անցկացման մասին 18.04.2023թ. ՀՀ սնանկության դատարանի 18.03.2021թ. որոշման համաձայն 2023թ. մայիսի 10-ին ժամը 15:30-ին ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ սնանկության թիվ ՍնԴ 0062/04/20 գործով կառավարչի կողմից ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., 12 շենք, տարածք 9 հասցեում կանցկացվի ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի կրկնաճուրդը՝ բաղկացած 1 (մեկ) լոտից: Աճուրդի է ներկայացվում`- լոտ 1. 1 -Կտրող-հարթեցնող էլ. գործիք /բալգարկա/-Makita CA9020 – մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. 2 -Ձեռքի էլ. սղղոց - Zenit - մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. 3 -Կտրող-հարթեցնող էլ. գործիք /բալգարկա/-Ancle krinder CPH290-մեկ հատ, օգտագործված, սարքին 4 -Շաղափ /դրել/ Cbarky professiwnal -մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. 5 -Էլ. եռակցման ապարատ 220 վոլտ /ԽՍՀՄ արտադրության/- մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. Լոտի մեկնարկային գինը՝ 95.887 ՀՀ դրամ: Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն` ա/ Ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների դեպքում՝ դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները: բ/ Աճուրդին մասնակցության և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթեր: Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում են մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսները համապատասխանաբար: Մասնակցության վճարը և նախավճարը վճարվում են կանխիկ կամ փոխանցումով պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին /«Արարատբանկ» ՓԲԸ-ում բացված ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության հատուկ հաշվին հ/հ 1510021294281700/ մինչև աճուրդի մասնակցության համար հայտ ներկայացնելու օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները ոչ ուշ քան աճուրդի անցկացման օրվանից երեք օր առաջ կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/: Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Գույքերի մասին այլ տեղեկություն ստանալու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու նպատակով ցանկացողները կարող են դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Գառնիկ Փանոսյանին /Հեռ. 093-850080/ : ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՓԱՆՈՍՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 0052 ք. Երևան Դավիթաշեն 3-թաղ 13/32 Հեռ. 093 850080 Garnik-pan58@mail.ru ՀՀ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ԳԱՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ Հարգելի պարոն Ավագյան. ՀՀ սնանկության դատարանի 17.02.2020թ. որոշմամբ նշանակվել եմ նույն դատարանի վարույթում գտնվող ՙՙՊողոսյանշին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության թիվ ՍնԴ 0062/04/20 գործով կառավարիչ: Դատարանի 18.03.2021թ. որոշման համաձայն 2023թ. ապրիլի 11-ին, ժամը 15:00-ին ՙՙՊողոսյանշին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարչի կողմից ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., 12 շենք, տարածք 9 հասցեում նշանակվել էր ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի աճուրդը՝ բաղկացած մեկ լոտից: Հայտարարված աճուրդը տեղի չունեցավ գնորդ չլինելու պատճառով: Նկատի ունենալով վերոգրյալը` 10.05.2023թ.-ին ժամը 15:30-ին հայտարարվել է սնանկ ճանաչված ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի աճուրդը /կրկնաճուրդ/ հրապարակային սակարկությամբ, բաց դասական եղանակով՝ բաղկացած մեկ լոտից: Կից ներկայացվում է` 11.04.2023թ հայտարարված աճուրդի արձանագրությունը և www.azdarar.am ինտերնետային կայքում հրապարակված հայտարարությունը (նույնականացման համար 1280069): «ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-Ի ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԳԱՌՆԻԿ ՓԱՆՈՍՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 11.04.2023թ. ք. Երևան ՀՀ սնանկության դատարանի 18.03.2021թ. որոշման համաձայն 2023թ. ապրիլի 11-ին, ժամը 15:00-ին ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարչի կողմից ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., 12 շենք, տարածք 9 հասցեում նշանակվել էր ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի աճուրդը՝ բաղկացած մեկ լոտից: Հայտարարված աճուրդը տեղի չունեցավ գնորդ չլինելու պատճառով: «ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-Ի ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԳԱՌՆԻԿ ՓԱՆՈՍՅԱՆ Հայտարարություն ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ սնանկության գործով գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպան և անցկացման մասին 18.04.2023թ. ՀՀ սնանկության դատարանի 18.03.2021թ. որոշման համաձայն 2023թ. մայիսի 10-ին ժամը 15:30-ին ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ սնանկության թիվ ՍնԴ 0062/04/20 գործով կառավարչի կողմից ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., 12 շենք, տարածք 9 հասցեում կանցկացվի ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի կրկնաճուրդը՝ բաղկացած 1 (մեկ) լոտից: Աճուրդի է ներկայացվում`- լոտ 1. 1 -Կտրող-հարթեցնող էլ. գործիք /բալգարկա/-Makita CA9020 – մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. 2 -Ձեռքի էլ. սղղոց - Zenit - մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. 3 -Կտրող-հարթեցնող էլ. գործիք /բալգարկա/-Ancle krinder CPH290-մեկ հատ, օգտագործված, սարքին 4 -Շաղափ /դրել/ Cbarky professiwnal -մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. 5 -Էլ. եռակցման ապարատ 220 վոլտ /ԽՍՀՄ արտադրության/- մեկ հատ, օգտագործված, սարքին. Լոտի մեկնարկային գինը՝ 95.887 ՀՀ դրամ: Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն` ա/ Ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցների դեպքում՝ դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները: բ/ Աճուրդին մասնակցության և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթեր: Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում են մեկնարկային գնի 1 և 5 տոկոսները համապատասխանաբար: Մասնակցության վճարը և նախավճարը վճարվում են կանխիկ կամ փոխանցումով պարտապանի սնանկության հատուկ հաշվին /«Արարատբանկ» ՓԲԸ-ում բացված ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության հատուկ հաշվին հ/հ 1510021294281700/ մինչև աճուրդի մասնակցության համար հայտ ներկայացնելու օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները ոչ ուշ քան աճուրդի անցկացման օրվանից երեք օր առաջ կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան /ք. Երևան, Օտյան 53/2/: Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Գույքերի մասին այլ տեղեկություն ստանալու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու նպատակով ցանկացողները կարող են դիմել սնանկության գործով կառավարիչ Գառնիկ Փանոսյանին /Հեռ. 093-850080/ : ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՓԱՆՈՍՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 0052 ք. Երևան Դավիթաշեն 3-թաղ 13/32 Հեռ. 093 850080 Garnik-pan58@mail.ru ՀՀ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ԳԱՐԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆԻՆ Հարգելի պարոն Ավագյան. ՀՀ սնանկության դատարանի 17.02.2020թ. որոշմամբ նշանակվել եմ նույն դատարանի վարույթում գտնվող ՙՙՊողոսյանշին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության թիվ ՍնԴ 0062/04/20 գործով կառավարիչ: Դատարանի 18.03.2021թ. որոշման համաձայն 2023թ. ապրիլի 11-ին, ժամը 15:00-ին ՙՙՊողոսյանշին՚՚ ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարչի կողմից ք. Երևան, Դավթաշեն 3-րդ թաղ., 12 շենք, տարածք 9 հասցեում նշանակվել էր ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի աճուրդը՝ բաղկացած մեկ լոտից: Հայտարարված աճուրդը տեղի չունեցավ գնորդ չլինելու պատճառով: Նկատի ունենալով վերոգրյալը` 10.05.2023թ.-ին ժամը 15:30-ին հայտարարվել է սնանկ ճանաչված ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող թվով հինգ անուն շինարարական գործիքների վաճառքի աճուրդը /կրկնաճուրդ/ հրապարակային սակարկությամբ, բաց դասական եղանակով՝ բաղկացած մեկ լոտից: Կից ներկայացվում է` 11.04.2023թ հայտարարված աճուրդի արձանագրությունը և www.azdarar.am ինտերնետային կայքում հրապարակված հայտարարությունը (նույնականացման համար 1280069): «ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-Ի ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ ԳԱՌՆԻԿ ՓԱՆՈՍՅԱՆ ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ սնանկության գործով գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպան և անցկացման մասին

Հայտատու` ՙՙՊողոսյան շին՚՚ ՍՊԸ -ի սնանկության գործով կառավարիչ Գառնիկ Փանոսյան
Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ

15.05.2023

Արթուր Վյաչեսլավի Հարությունյանի սնանկության գործով աճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

Հայտատու` Արթուր Վյաչեսլավի Հարությունյանի սնանկության գործով կառավարիչ Գառնիկ Փանոսյան
Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ

15.05.2023

Հայտարարություն Կարապետ Համազասպյանի գույքը աճուրդով վաճառելու մասին

Հայտատու` Կարապետ Համազասպյանի սնանկության գործով կառավարիչ Կամո Հարոյան
Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ

14.05.2023