Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Ծանուցում <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲ ընկերության սպառողներ (դիմող անձանց) <<ՆՈՐԱՇԵՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 68634111 , № 0494856 պայմանագիր) «ԿԱՊԻՏԱԼ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 70579111 , № 0496618 պայմանագիր) ՏՄ ՄԵԳԱ ՀՈԼԴԻՆԳ ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 70822111 , № 0496801 պայմանագիր) ՎԵԼԼԻ ԲԵՅ ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 75967111 , № 0531083 պայմանագիր) ԷՌՆԵՍՏ ԱՊՐԵՍԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 76899111 , № 0536814 պայմանագիր) ԺԱԳ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 78451111 , № 0538120 պայմանագիր) <<ՎԻԱ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 79101111 , № 0538689 պայմանագիր) <<ՖԻԼԻՇԻՆ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 82707111 , № 0542327 պայմանագիր) <<ԱՐՏՔՈՄՓԱՆԻ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 84324111 , № 0546319 պայմանագիր) «ՍԱՖ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 84830111 , № 0546834 պայմանագիր) <<ՅԱՌԴ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 85499111 , № 0547383 պայմանագիր) <<ԱՄՐՍՏՐՈՅ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 85533111 , № 0547413 պայմանագիր) <<ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ>> ՓԲԸ ին (միացման պատվեր՝ 86281111 , № 0548053 պայմանագիր) <<ԹՐԱՍՏՇԻՆ>>ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 86283111 , № 0548055 պայմանագիր) ՏԻԳՐԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 87024111 , № 0551358 պայմանագիր) <<ՋՈԻՆԹ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆՍ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 87594111 , № 0555939 պայմանագիր) <<ԱՐՄ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 87951111 , № 0556388 պայմանագիր) ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ին (միացման պատվեր՝ 88439111 , № 0557239 պայմանագիր) "ՆՅՈՒՊԼԱՍՏ" ՓԲԸ ին (միացման պատվեր՝ 89007111 , № 0329449 պայմանագիր) <<ՇԱՆԹ_ՍԵՅՐԱՆ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 90478111 , № 0559489 պայմանագիր) ԱՐԵՍ ՄՀԵՐԻ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 90908111 , № 0559866 պայմանագիր) ՛՛ԳՐԻՆՎՈՒԴ ՌԵԶԻԴԵՆՏ ՛՛ ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 91321111 , № 0560753 պայմանագիր) ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՊՐԵՍԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 91501111 , № 0561487 պայմանագիր) <<ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՓԱՅԼ>> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 91668111 , № 0561718 պայմանագիր) ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԳՈՐՈՅԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 92669111 , № 0563157 պայմանագիր) «ԿՎԱԴՐԱ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 94618111 , № 0567581 պայմանագիր) << ԱԴԱՄԻՈՒՄ >> ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 95199111 , № 0568180 պայմանագիր) ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ԴԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 95314111 , № 0568288 պայմանագիր) ԱՆԹՈՒՆ ՔՈՒՐԹՅԱՆ ԳԱՐԱԲԵՏԻ ին (միացման պատվեր՝ 95772111 , № 0568686 պայմանագիր) <<ԳՐԻՆՎՈՒԴՍ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ>>ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 95872111 , № 0568776 պայմանագիր) ՎԱՐԹԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ ՆԱԶԵՐՅԱՆ ին (միացման պատվեր՝ 97141111 , № 0569943 պայմանագիր) ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՅԹՈՒՆ-ՍԱՌՑԱՐԱՆ ԲԲԸ ին (միացման պատվեր՝ 97677111 , № 0570959 պայմանագիր) "ԱՍԱՇԻՆ" ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 98029111 , № 0571762 պայմանագիր) <<ԷՅՉ ԸՆԴ ՎԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆՍ>>ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 98565111 , № 0572772 պայմանագիր) <<ԳՈԼԴԵՆ ՓԵԼԻՍ>> ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ՍՊԸ ին (միացման պատվեր՝ 102180111 , № 0578708 պայմանագիր)

04.01.2024

Տիպ` Անհատական ծանուցումներ
Հայտատու` <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲԸ
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12.2019 թվականի թիվ 523-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնների 8-րդ կետ

Ձեր և <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲ ընկերության և Ձեր (սույն ծանուցմամբ նշված սպառողների, դիմող անձանց) միջև կնքվել է սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման, էլեկտրական էներգիայի բաշխման և էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարման մասին պայմանագիր:
Ձեզ (սույն ծանուցմամբ նշված սպառողների, դիմող անձանց) պատկանող սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու նպատակով Ընկերության մոտ առաջացել է անհրաժեշտություն կառուցելու ենթակայան:
Եթակայանի կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքը ձեռք բերելու նպատակով Ընկերությունը դիմել է համապատասխան համայնքապետարան, որին ի պատասխան հայտնել են, որ ենթակայանի կառուցման նպատակով տրամադրման ենթակա հողամաս առկա չէ:
Հայտնում ենք, որ Ընկերությունը ենթակայանի համար անհրաժեշտ տարածքի բացակայության պայմաններում չի կարող ապահովել Ձեզ (սույն ծանուցմամբ նշված սպառողների, դիմող անձանց) պատկանող սպառման համակարգի միացումը բաշխման ցանցին:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը և ելնելով Ձեր (սույն ծանուցմամբ նշված սպառողների, դիմող անձանց) սպառման համակարգը բաշխման ցանցին միացման անհրաժեշտությունից՝ առաջարկվում է քննարկման առարկա դարձնել Ընկերությանը ենթակայանի կառուցման նպատակով սպառման համակարգի հասցեի հարակից հատվածում տարածք տրամադրելու հնարավորության հարցը և դրա մասին ծանուցել Ընկերությանը 10-օրյա ժամկետում:
Սույն ծանուցման մեջ նշված սպառողները տեղեկացվում են, որ սույն ծանուցումը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երրորդ օրը ծանուցումը համարվում է պատշաճ հանձնված:

Հասցե` Ք. Երևան, Նորք Մարաշ, Ա. Արմենակյան 127

Հեռ..` +374-10-650086

Վեբ կայք` https://www.ena.am/

Էլ. փոստ`