Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզի «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

13.04.2022

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Ձիթհանքովի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ»-ի, «Ձորակապի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի միացյալ խորհուրդ
ՀՀ կառավարության2010թ մարտի 4-ի N319-Ն որոշում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒ Ն

ՀՀ Շիրակի մարզի «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-Ի, «Ձիթհանքովի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-Ի և«Ձորակապի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման միացյալ խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ «Քարաբերդի միջն. դպրոց » ՊՈԱԿ-Ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար:
1 Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը
2) Բարձրագույն կրթությունը
3) Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):
2 . Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են՝
1)Դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով
2) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը,
3) Հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը.
4) Հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը դրանց առկայության դեպքում:
5) Տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը(ներկայացնել միրցույթից առնվազն երեք օր առաջ),
6) Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
Փաստաթղթերի պատճեները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են 13.04.2022թ.-03.05.2022թ. ամեն օր ժամը 10.00-ից մինչև 15.00, բացի ոչ աշխատանքային օրերից:
Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝ ըստ կարգի: Մրցութը տեղի կունենա 2022 թվականի մայիսի 18-ին ժամը 14.00-ին՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ում:
Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ ( հասցե ՀՀ Շիրակի մարզի Քարաբերդի միջնակարգ դպրոցի ) /հեռ.093-411-131/


ՀՀ Շիրակի մարզի «Քարաբերդի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-Ի, «Ձիթհանքովի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-Ի և«Ձորակապի միջն. դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման միացյալ խորհուրդ

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ.Քարաբերդ

Հեռ..` +37493411131

Էլ. փոստ`