Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Աբովյան համայնքի կարիքների համար ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ ձեռք բերելու նպատակով «ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/17-17/5» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

30.03.2017

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
Հայտատու` Աբովյանի համայնքապետարան
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 10 հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/17-17/5»
Պատվիրատուն` Աբովյանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է Բարեկամության հր. 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱԲՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/17-17/5 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը.

Հասցե` ՀՀ Կոտայքի մարզ ք. Աբովյան, Բարեկամության հր. 1

Հեռ..` +374 60 536 429 կամ (0222)-2-24-74

Էլ. փոստ`