Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

10.08.2012

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
Հայտատու` Բյուրեղավանի քաղաքապետարան
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված

2012 թվականի օգոստոսի 9-ին Պատվիրատու` Բյուրեղավանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ, ք.Բյուրեղավան, Վազգեն Ա Վեհափառի փողոց, վարչական շենք թիվ 1 հասցեում, և Կատարող` <<Բալահովիտ-1>> ՍՊԸ-ն, որը գտնվում է Կոտայքի մարզի գ. Բալահովիտ հասցեում, միջև կնքվել է Բյուրեղավան քաղաքի Երիտասարդական, Ս.Վարդանյան և Օղակաձև փողոցների ասֆալտապատ ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռք բերման գնման պայմանագիրը (այսուհետև` Պայմանագիր):
Գնման առարկա է հանդիսանում Բյուրեղավանի քաղաքի Երիտասարդական, Ս.Վարդանյան և Օղակաձև փողոցների ասֆալտապատ ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռք բերումը:
Պայմանագրի գինը կազմում է 3199326 (երեք միլիոն հարյուր իննսունինը հազար երեք հարյուր քսանվեց ) ՀՀ դրամ:
Գնումները կատարվում են քաղաքի Երիտասարդական, Ս.Վարդանյան և Օղակաձև փողոցների ասֆալտապատ ծածկույթի փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով:
Պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն պարզեցված ընթացակարգով :

Բյուրեղավանի քաղաքապետարան

Հասցե` ՀՀ,Կոտաքի մարզ,ք.Բյուրեղավան, Վազգեն Ա.Վեհափառի փողոց, 1-ին վարչական շենք

Հեռ..` +374 222 65203

Վեբ կայք` http://www.byureghavan.am

Էլ. փոստ`