Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթի համայնքապետարանում կայանալու է Շողակաթ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի աճուրդ - վաճառք:

12.07.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթի համայնքապետարան
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթի համայնքապետարանում
2019 թվականի օգոստոսի 12-ին ժամը 12.00-ին կայանալու է Շողակաթ համայնքի
Սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի աճուրդ- վաճառք:
1.Աճուրդով վաճառվում է ՝
1.Շողակաթ համայնքի Աղբերք գյուղին սեփականության իրավունքով պատկանող
ա/05-009-0265-0048 ծածկագրով 3.08973 հա գյուղնշանակության 5-րդ կարգի արոտ : 1 հա-ի
մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 108000/մեկ հարյուր ութ հազար/ դրամ:
բ/05-009-0265-0046 ծածկագրով 2.62904 հա գյուղնշանակության 4-րդ կարգի արոտ: 1 հա-ի մեկնարկային
գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 313000 / երեք հարյուր տասներեք հազար/ դրամ:
գ/05-009-0265-0043 ծածկագրով 2.64103 հա գյուղնշանակության հող,որից՝0.42685հա 5-րդ կարգի վարելահող՝
1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 268000/ երկու հարյուր
վաթսուութ հազար/ դրամ,2.21418 հա 5-րդ կարգի արոտավայր,1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է
կադաստրային արժեքի100% -ը ,որը կազմում է 108000/ մեկ հարյուր ութ հազար/ դրամ:
դ/05-009-0265-0045 ծածկագրով 6.42632 հա գյուղնշանակության հողամաս,որից 2.18022 հա –ն 5-րդ կարգի
արոտ , 1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 108000/ մեկ հարյուր ութ
հազար/ դրամ,4.24610 հա-ն 5-րդ կարգի վարելահող ,1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային
արժեքի 100% ՝268000/ երկու հարյուր վաթսունութ հազար/ դրամ:
ե/05-009-0265-0043 ծածկագրով 1.6 հա գյուղնշանակության 4-րդ կարգի անջրդի վարելահող: 1 հա-ի մեկնար-
կային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 635000/ վեց հարյուր երեսուհինգ հազար/ դրամ:
զ/ 05-009-0265-0044 ծածկագրով 4.19186 հա գյուղնշանկաության 5-րդ կարգի արոտ , 1 հա-ի մեկնարկային
գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 108000/ մեկ հարյուր ութ հազար/ դրամ:
է / 05-009-0265-0047 ծածկագրով 9.01801 հա գյուղնշանկաության 5-րդ կարգի արոտ , 1 հա-ի մեկնարկային
գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 108000/ մեկ հարյուր ութ հազար/ դրամ:
ը/ 05-009-0265-0042 ծածկագրով 5.95965 հա գյուղնշանկաության հողամաս,որից՝ 0.67811 հա-ն 4-րդ կարգի
արոտ , 1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 323000/ երեք հարյուր
քսաներեք հազար/ դրամ, 5.28151 հա –ն 4-րդ կարգի վարելահող , 1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է
կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 635000/ վեց հարյուր երեսունհինգ հազար/ դրամ :
թ/ 05-009-0265 ծածկագրից առանձնացված 4.87646 հա գյուղնշանկաության 4-րդ կարգի արոտ 1 հա-ի
մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 323000/ երեք հարյուր քսաներեք
հազար/ դրամ:
ժ/ 05-009-0265 ծածկագրից առանձնացված 2.24701 հա գյուղնշանկաության 4-րդ կարգի արոտ ,1 հա-ի
մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 323000/ երեք հարյուր քսաներեք
հազար/ դրամ :
ի/ 05-009-0265 ծածկագրից առանձնացված 4.8 հա գյուղնշանկաության հող ,որից 2.01180 հա 5-րդ կարգի
արոտ ,1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային արժեքի 100 % -ը՝ 108000/ մեկ հարյուր ութ
հազար/ դրամ , 2.78820 հա –ն 5-րդ կարգի վարելահող ,1 հա-ի մեկնարկային գինը կազմում է կադաստրային
արժեքի 100 % -ը՝ 268000/ երկու հարյուր վաթսունութ հազար/ դրամ :
Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան , գյուղնշանակության հաղամասերը տրամադրվում են
գյուղմթերքների արտադրության համար Հայտերը ընդունվում են մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 9-ը
ներառյալ:
Հեռ. 093493792 Շողակաթի համայնքապետարան

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.Շողակաթ

Հեռ..` +374 93-49-37-92

Էլ. փոստ`