Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Հաշվետվություն «Սիրիուս» ԲԲԸ-ի 2020թ գործունեության մասին

14.03.2022

Տիպ` Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
Հայտատու` «Սիրիուս» ԲԲԸ
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 96-հոդված

<<Սիրիուս>> ԲԲԸ
Ֆինանասկան վիճակի մասին հաշվետվություն (հաշվեկշիռ)
2020թ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

Հասցե` քազաք Աբովյան, Է. Պետրոսյան 1

Հեռ..` +37493658050

Էլ. փոստ`