Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

"ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ 2021թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները և անկախ աուդիտորական եզրակացությունը

29.04.2022

Տիպ` Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ
Հայտատու` «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 27

"ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները և կից ծանոթագրությունները՝ անկախ աուդիտորական եզրակացության հետ միասին հրապարակված են Բանկի պաշտոնական www.acba.am կայքում, հետևյալ հղմամբ՝
https://www.acba.am/files/audit-report-2021-arm.pdf

Հասցե` ք. Երևան, Արամի 82-84

Հեռ..` +374 10 318888

Վեբ կայք` www.acba.am

Էլ. փոստ`