Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«ՀՀ ՍՄԳՔ ԱՇՁԲ-17-12» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

28.11.2012

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

(Հրապարակվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն)

2012թ. նոյեմբերի 23-ին Պատվիրատու`Գորիսի քաղաքապետարան, որը գտնվում է ք. Գորիս, Անկախության 3 հասցեում և Կատարող` <<Գորեր>> ՍՊԸ, որը գտնվում է
ք. Գորիս Երևանյան խճ. 3 հասցեում, միջև կնքվել է ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Ա. Բակունցի տուն-թանգարանի շենքի հարակից մայթի հիմնանորոգման աշխատանքների գնման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր):
Պայմանագրի գինը կազմում է 1 711 380 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնմեկ հազար երեք հարյուր ութսուն ) ՀՀ դրամ :
Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Ա. Բակունցի տուն-թանգարանի շենքի հարակից մայթի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերումը:
Պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն` պարզեցված ընթացակարգի ձևով:


Գորիսի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ

Հասցե` ք. Գորիս, Անկախության 3

Հեռ..` +374 284 22552

Էլ. փոստ`