Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«ՀՀ ՍՄԳՔ ԱՇՁԲ-18-12» ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

28.11.2012

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՆՔՎԱԾ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

(Հրապարակվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն)

2012թ. նոյեմբերի 23-ին Պատվիրատու`Գորիսի քաղաքապետարան, որը գտնվում է ք. Գորիս, Անկախության 3 հասցեում և Կատարող` <<Ոսմար>> ՍՊԸ, որը գտնվում է
ք. Գորիս, Երևանյան խճ. 3 հասցեում, միջև կնքվել է ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Գ. Տաթևացի փողոցի թիվ 4 շենքի բակի ասֆալտապատման աշխատանքների գնման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր):
Պայմանագրի գինը կազմում է 8 187 419 (ութ միլիոն հարյուր ութսունյոթ հազար չորս հարյուր տասնինը ) ՀՀ դրամ :
Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Գ. Տաթևացի փողոցի թիվ 4 շենքի բակի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերումը:
Պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն` պարզեցված ընթացակարգի ձևով:


Գորիսի քաղաքային համայնքի ղեկավարի աշխատակազմ

Հասցե` ք. Գորիս, Անկախության 3

Հեռ..` +374 284 22552

Էլ. փոստ`