Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Ջերմուկի քաղաքայի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման և վարձակալման տրամադրման հանձնաժողովը հայտարարում է հանայնքային սեփականություն հանդիսացող հետևյալ անշարժ գույքի դասական աճուրդ վաճառք

17.06.2013

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

Ջերմուկի քաղաքայի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման և վարձակալման տրամադրման հանձնաժողովը հայտարարում է հանայնքային սեփականություն հանդիսացող հետևյալ անշարժ գույքի դասական աճուրդ վաճառք

Լոտ N 1 – հասարակակն նշանակության տարածք , հասցեն` Վարդանյան փողոց, N 1/1, ծածկագիր 10-002-014-001-002-001, 101,0 քմ, մեկնարկային գինը` 16300000 դրամ:
Գույքի օտարման աճուրդը կկայանա մեկնարկային գնի նվազեցման պայմաններով /հոլանդական եղանակ/:
Աճուրդների մասնակցության վճարը 10000 դրամ է, որը անկախ արդյունքներից` ետ չի վերադարձվում: Նախավճարի չափը` մեկնարկային գնի 5%-ը, որը աճուրդի մասնակիցները մուծում են աճուրդի անցկացման օրը: Ցանկացողները ներկայացնում են հայտ` կցելով անձնագրի պատճեն (եթե ֆիզիկական անձ է) կամ հիմնադիր փաստաթղթերը (եթե ընկերություն է) և մասնակցության վճարի անդորագիրը: Օտարվող գույքին և պայմանագրերի նախագծին կարելի է ծանոթանալ տեղում, այլ պայմանների ծանոթանալու համար կարելի է զանգահարել 0287-21307 կամ 0287-21981 հեռախոսահամարներով: Հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, ով կառաջարկի առավելագույն գին: Աճուրդում հաղթող ճանաչված անձը պարտավոր է 10 օրվա ընթացքում վճարել առաջարկած ողջ գումարը և կնքել առուվաճառքի պայմանագիր: Աճուրդները կկայանան 2013 թվականի հուլիսի 3-ին ժամը 11.00-ին քաղաքապետարանում: Հայտերի ընդունումը դադարեցվում է 3 օր առաջ:
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հասցե` ՀՀ,Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 8

Հեռ..` +374 287 21307

Էլ. փոստ`