Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի <<Արևիկ>> մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հաստատության ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

01.09.2023

Տիպ` Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքապետարան
ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2022թ.-ի փետրվարի 17-ի 08-Նհրաման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի Գետափ բնակավայրի <<Արևիկ>> մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթ հաստատության ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։
Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի թափուր պաշտոն զբաղեցնողը պետք է ունենա` միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կրթություն և վերջին տաս տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության ոլորտի կամ մանկավարժական աշխատանքի առնվազն 2(երկու) տարվա մանկավարժական գործունեության ստաժ՝ համաձայն կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականիապրիլի 26-ի N 416-Ն հրամանով սահմանված տարիֆաորակավորման պահանջներին:
ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի հաստիքի համար սահմանված է 0.5 դրույք՝ 52500 (հւսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ աշխատավարձ ։
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը տնօրենին է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածներից կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում):
Փաստաթղթերն ընդունվում են սեպտեմբերի 4–ից մինչև հոկտեմբերի 2-ը ներառյալ ամեն օր ժամը 10:00-ից 16:00-ն բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից, Գետափ բնակավայր 19-րդ փողոց, 5-րդ փակուղի, շենք4 հասցեում։
Մրցույթը անցկացվելու է երկու փուլով թեստավորման և հարցազրույցի ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի№ 471-Ա/2 հրամանի մշակված հարցաշարերի:
Մրցույթի թեստային փուլը տեղի կունենա հոկտեմբերի 5-ին ժամը 11։00-ին, իսկ հարցազրույցի փուլը անցկացվում է նույն օրը թեստավորման արդյունքների հրապարակումից հետո,Գետափ բնակավայր 19-րդ փողոց, 5-րդ փակուղի, շենք 4 հասցեում։
Թեստավորման և հարցազրույցի փուլերի հարցաշարերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://escs.am/am/news/11978։

Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 98555810
Տնօրեն՝ Սոֆյա Գալստյան
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ arevik-mankapartez5@mail.ru

Հասցե` 19 փողոց,5 փակուղի, 4 շենք

Հեռ..` +37498555810

Վեբ կայք` yeghegnadzor.am

Էլ. փոստ`