Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում աճուրդի է դրվում ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող,համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամաս

01.09.2021

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Արարատի համայնքապետարան
<<Հրապարակային սակարկությունների մասին>> ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

Հայտնվում է, որ աճուրդի է դրվում ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող,համայնքային
սեփականություն հանդիսացող հողամասը
Լոտ1.-ծած.0025-0106,1.0 հա արոտ 3-րդ կարգի հողամաս, մեկնարկային գինը 287.500 դրամ, մասնակցության վճարը 5000, նախավճար 50%
Լոտ2.-ծած.0451-0005,1.0 հա արոտ 3-րդ կարգի հողամաս, մեկնարկային գինը 287.500 դրամ, մասնակցության վճարը 5000, նախավճար 50%
Աճուրդը անցկացվելու է 2021թ հոկտեմբերի 1-ին ժամը 1400-ին Արարատի համայնքապետարանում: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները
պետք է ներկայացնեն հայտ:Հայտերը ընդունվում են մինչև 2021թ սեպտեմբերի 28-ին:Աճուրդի դրվող հողամասերի հատակագծի և լրացուցիչ
տեղեկությունների համար դիմել Արարատի համայնքապետարան: Աճուրդի դրված հողի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան:
лé.` (0234) 4-00-77
Արարատի համայնքապետ. Կ.Ղազարյան

Հասցե` գ.Արարատ, Ռ.Վարդանյան Փ. 28

Հեռ..` 0234-4-00-77

Էլ. փոստ`