Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՁԲ-2014/3 ՏՀՐ ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (հաշվետվություն)

19.08.2014

Տիպ` Գնումների բազային միավորի գերազանցումով կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություններ
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված

N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՀԾՁԲ-2014/3 ՏՀՐ ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն (հաշվետվություն)

Հասցե` ք. Երևան, Նալբանդյան 28

Հեռ..` +374 10 580523

Էլ. փոստ`