Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում երաժշտության դաստիարակի 0.75 դրույքով թափուր աշխատատեղը համալրելու համար:

18.11.2022

Տիպ` Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքապետարան
ՀՀԿԳՄՍ նախարարի 17 փետրվարի N08-Ն որոշում

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում երաժշտության դաստիարակի 0.75 դրույքով թափուր աշխատատեղը համալրելու համար:
Մրցույթին կարող է մասնակցել երաժշտության դաստիարակի թափուր պաշտոնին Կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 26-ի N 416-Ն հրամանով սահմանված տարիֆաորակավորման պահանջներին համապատասխանող անձը: Մրցույթը անցկացվելու է երկու փուլով՝ թեստավորման և հարցազրույցի՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի № 471-Ա/2 հրամանի մշակված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասակցելու համար ներկայացնել՝
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամզինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում)։
Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին ժամը 11:00 «Ծակքարի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում, հասցեն՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Մարտունի համայնք Ծակքար բնակավայր 1-ին փողոց, 1-ին փկղ, թ-1 շենք։ Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են 18.11.2022 մինչև 15.12.2022 ներառյալ, ամեն օր ժամը 10:00- 18:00-ը բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Հասցե՝ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,Մարտունի համայնք,Ծակքար բնակավայր 1-ին փողոց,
1-ին փկղ, թ-1 շենք:
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ tsakkarimankapartez@gmail.com ։
Տեղեկությունների համար զանգահարել +374 93623360 ։
Տնօրեն՝ Լուսինե Գինոյան։

Հասցե` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ,Մարտունի համայնք,Ծակքար բնակավայր 1-ին փողոց

Հեռ..` 374 93623360

Էլ. փոստ`