Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի բաց աճուրդ-վաառք

24.11.2020

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Մասիսի համայնքապետարան
ՀՀ հողային օրենսգիրք 68-րդ հոդված

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքային համայնքը հայտարարում է
համայնքային սեփականություն հանդիսացող 0,215845 հա հողամասերի բաց
աճուրդ-վաճառք 10 լոտով։ Աճուրդը տեղի կունենա Մասիսի քաղաքապետարանում
2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ժամը՝ 1100-ին։
Վաճառվում է՝
ա/ բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողամասեր.
Լոտ N1. Նոր թաղամաս, թիվ 3/39, ծածկագիր՝ 03-003-0135-0201-0,0191 հա,
561540 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N2. Ազատամարտիկների փողոց, թիվ 41/1, ծածկագիր՝ 03-003-0139-0009-0,00281 հա,
82614 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N3. 1-ին թաղամաս, 3-րդ փողոց, թիվ 40,
ծածկագիր՝ 03-003-0038-0001-0,0323 հա, 949620 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N4. 1-ին թաղամաս, 3-րդ փողոց, թիվ 32,
ծածկագիր՝ 03-003-0038-0005-0,04 հա, 1176000 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N5. 1-ին թաղամաս, 3-րդ փողոց, թիվ 34,
ծածկագիր՝ 03-003-0038-0007-0,04 հա, 1176000 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N6. 1-ին թաղամաս, 3-րդ փողոց, թիվ 36,
ծածկագիր՝ 03-003-0038-0008-0,04 հա, 1176000 դրամ մեկնարկային գնով,
բ/ բնակավայրերի այլ հողեր.
Լոտ N7. Նոր թաղամաս, թիվ 26/26, ծածկագիր՝ 03-003-0138-0368-0,001025 հա,
30135 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N8. Ազատամարտիկների փողոց, թիվ 27/50, ծածկագիր՝ 03-003-0126-0167-0,0048 հա,
141120 դրամ մեկնարկային գնով,
գ/ բնակավայրերի խառը կառուցապատման հողամասեր.
Լոտ N9. 3-րդ թաղամաս, Հերացու փողոց, թիվ 21/2, ծածկագիր՝ 03-003-0298-0760-0,0181 հա,
532140 դրամ մեկնարկային գնով,
Լոտ N10. Դպրոցականների փողոց, թիվ 3/11-2, ծածկագիր՝ 03-003-0134-0023-0,01771 հա,
520674 դրամ մեկնարկային գնով,
Մասնակցության վճարը՝ 10000 դրամ, նախավճարի և աճուրդային քայլի չափը՝
մեկնարկային գնի 5%-ը։ Հողամասերի նկատմամբ սահմանափակումներ չկան,
հայտերի ընդունումը և մասնակիցների գրանցումը դադարեցվում է աճուրդի անցկացման
օրվանից երեք աշխատանքային օր առաջ։
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար դիմել քաղաքապետարան,
հեռ․՝ (0236) 4-30-40, 4-29-30:
Էլեկտրոնային փոստ՝ masis.ararat@mta.gov.am

Մասիսի քաղաքապետարան

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ ք. Մասիս Կենտրոնական հրապարակ 4

Հեռ..` 0236 4 30 40, 0236 4 35 35

Էլ. փոստ`