Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Թիվ ԱՐԴ/3493/02/17 քաղաքացիական գործով դատական ծանուցագիր

13.10.2017

Տիպ` Դատական ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի78 հոդված 7-րդ մաս

Պատասխանող Մհեր Վելիխանի Վաղարշակյան
ՀՀ ք.Արմավիր, Գործարանային 2շ., 43 բն,
ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը
Ձեզ հրավիրում է ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան որպես պատասխանող ԱՐԴ/3493/02/17
քաղաքացիական գործով ըստ հայցի
ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Մհեր Վելիխանի Վաղարշակյանի` բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելու կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին ։
Դատական նիստը նշանակված է 2017 թվականի նոյեմբերի 02-ին ժամը
12:00-ին։
Խնդրվում է նշված օրը, անձը հաստատող փաստաթղթով /լիազորագրով/ և դրա պատճենով,
Ներկայանալ ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
/ք.Արմավիր, Հանրապետության 41
դատական նիստերի 1-ին դահլիճ, Հեռ. 2-46-40/։
Հայցադիմումը և հայցադիմումին կից փաստաթղթերը դեպոնացված են դատարանում, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիմել Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան և ստանալ դրանց պատճենները:
Պատասխանողը պարտավոր է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը ստանալուց հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, դատարան ուղարկել հայցադիմումի պատասխան: Ելնելով գործի առանձնահատկություններից` դատարանը կարող է պատասխանողի միջնորդությամբ երկարաձգել պատասխանը ներկայացնելու ժամկետը:
Հայցադիմումի պատասխանը պետք է պարունակի`
1) դատարանի անվանումը, որտեղ ներկայացվել է հայցը.
2) հայցվորի անունը, ազգանունը (անվանումը).
3) հայցում ներկայացված յուրաքանչյուր պահանջը ընդունելու կամ դրա դեմ մասնակի կամ ամբողջությամբ առարկելու մասին պատասխանողի դիրքորոշումը:
Առարկելու դեպքում պատասխանում մասնավորապես պետք է անդրադարձ կատարվի հետևյալ հարցերին.
ա) հայցի հիմքում ընկած այն փաստերը, որոնք նա չի ընդունում,
բ) արդյոք հայցվորի ներկայացրած փաստերն էական նշանակություն ունեն գործի լուծման համար,
գ) այն փաստերը, որոնք ընկած են առարկությունների հիմքում, և այն ապացույցները, որոնք հաստատում են այդ փաստերից յուրաքանչյուրը` համապատասխան նշումով, թե ինչ փաստի հաստատմանն է այն ուղղված.
4) պատասխանին կցվող փաստաթղթերի և ներկայացվող ապացույցների ցանկը:
Պատասխանի հետ պատասխանողը ներկայացնում է նաև`
1) իր տիրապետման ներքո գտնվող բոլոր հնարավոր գրավոր և իրեղեն ապացույցները, որոնք հաստատում են իր պնդած փաստերը, եթե նա կրում է դրանց ապացուցման պարտականությունը, և եթե այդ ապացույցները հնարավոր է կցել պատասխանին.
2) հայցադիմումի պատասխանը և կից փաստաթղթերը հայցվորին և գործին մասնակցող այլ անձանց ուղարկելը հավաստող ապացույցները:
Պատասխանը ստորագրում է պատասխանողը կամ նրա ներկայացուցիչը: Ներկայացուցչի ստորագրած պատասխանին կցվում է նրա՝ պատասխանը ստորագրելու լիազորությունը հավաստող փաստաթուղթը:
Պատասխան չներկայացնելը դատարանը կարող է գնահատվել որպես պատասխանողի կողմից հայցվորի վկայակոչած փաստերի ընդունում:
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` գործին մասնակցող անձինք իրավունք ունեն`
1/ ծանոթանալ գործի նյութերին, քաղվածքներ անել, ստանալ դրանց պատճենները
2/ հայտնել բացարկներ /անել ինքնաբացարկի միջնորդություններ/
3/ ներկայացնել ապացույցներ և մասնակցել դրանց հետազոտմանը
4/ հարցեր տալ, միջնորդություններ անել, բացատրություններ տալ դատարանին
5/ գործի քննության ընթացքում ծագող բոլոր հարցերի վերաբերյալ ներկայացնել իրենց փաստարկները
6/ առարկել գործին մասնակցող այլ անձանց միջնորդությունների, փաստարկների դեմ
7/ բողոքարկել դատական ակտերը
8/ օգտվել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով իրենց վերապահված այլ դատավարական իրավունքներից:
Գործին մասնակցող անձինք կրում են օրենքով սահմանված դատավարական պարտականություններ:
Գործին մասնակցող անձինք պետք է իրենց դատավարական իրավունքներից օգտվեն և իրենց դատավարական պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն:
Գործին մասնակցող անձինք սուտ ցուցմունք տալու համար ենթակա են պատասխանատվության` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Ըստ հրավերի չներկայանալու հետևանքները

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` դատական նիuտի ժամանակ և վայրի մաuին պատշաճ ձևով տեղեկացված պատաuխանողի կամ հայցվորի չներկայանալն արգելք չէ գործի քննության համար:


ԴԱՏԱՎՈՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆ՝ Ս. ԱՐՏԵՆՅԱՆ

Հասցե` ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, Հանրապետության 41

Հեռ..` +374 237 24640

Էլ. փոստ`