Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ-վաճառքի մասին

22.10.2020

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ Արարատի մարզ, Ուրցաձորի համայնքապետարան
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքապետարանն 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին, ժամը 11:00-ին`
1. հայտարարում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ-վաճառք՝
Լոտ 1 - Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ բնակավայրում գտնվող 3 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-075-0107-0009: Մեկնարկային գինը` 600.000 /վեց հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 2 - Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ բնակավայրում գտնվող 2 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-075-0125-0094: Մեկնարկային գինը` 450.000 /չորս հարյուր հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 3 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրի Թումանյան փողոց թիվ 115 հասցեում գտնվող 0,08 հա բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հող՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0012-0013: Մեկնարկային գինը` 103.000 /մեկ հարյուր երեք հազար/ դրամ,
Լոտ 4 - Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ բնակավայրում գտնվող 0,5 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-075-0124-0089: Մեկնարկային գինը` 250.000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 5 – Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,18843 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0304-0108: Մեկնարկային գինը` 80.000 /ութսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 6 - Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ բնակավայրում գտնվող 1,25 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-075-0125-0100: Մեկնարկային գինը` 300.000 /երեք հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 7 - Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ բնակավայրում գտնվող 0,049 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հող՝ կադաստրային ծածկագիր 03-075-0022-0016: Մեկնարկային գինը` 20.000 /քսան հազար/ դրամ,
Լոտ 8 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 1,407 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0304-0107: Մեկնարկային գինը` 285.000 /երկու հարյուր ութսունհինգ հազար/ դրամ,
Լոտ 9 - Ուրցաձոր համայնքի Լանջանիստ բնակավայրում գտնվող 0,1962 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-046-0105-0060: Մեկնարկային գինը` 110.000 /մեկ հարյուր տաս հազար/ դրամ,
Լոտ 10 - Ուրցաձոր համայնքի Լանջանիստ բնակավայրում գտնվող 1,02642 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-046-0105-0101: Մեկնարկային գինը` 500.000 /հինգ հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 11 - Ուրցաձոր համայնքի Լանջանիստ բնակավայրում գտնվող 0,29 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-046-0105-0100: Մեկնարկային գինը` 160.000 /մեկ հարյուր վաթսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 12 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 13,07947 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0329-0033: Մեկնարկային գինը՝ 2.700.000 /երկու միլիոն յոթ հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 13 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,30559 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0306-0016: Մեկնարկային գինը՝ 200.000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 14 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,107 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0320-0041: Մեկնարկային գինը՝ 50.000 /հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 15 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,04 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հող՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0334-0088: Մեկնարկային գինը՝ 30.000 /երեսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 16 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,64741 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0351-0013: Մեկնարկային գինը՝ 200.000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 17 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,04817 հա արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հող՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0333-0078: Մեկնարկային գինը՝ 150.000 /մեկ հարյուր հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 18 - Ուրցաձոր համայնքի Լանջանիստ բնակավայրում գտնվող 0,32577 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-046-0105-0110: Մեկնարկային գինը՝ 170.000 /մեկ հարյուր յոթանասուն հազար/ դրամ,
Լոտ 19 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,5 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0305-0052: Մեկնարկային գինը՝ 200.000 /երկու հարյուր հազար/ դրամ,
Լոտ 20 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 0,5 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0371-0009: Մեկնարկային գինը՝ 250.000 /երկու հարյուր հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 21 - Ուրցաձոր համայնքի Շաղափ բնակավայրում գտնվող 0,2 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-075-0132-0007: Մեկնարկային գինը՝ 50.000 /հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 22 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրի Ա. Իսահակյան փողոց թիվ 9 հասցեում գտնվող 0,206 հա գյուղատնտեսական նշանակության այլ հող՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0334-0085: Մեկնարկային գինը՝ 50.000 /հիսուն հազար/ դրամ,
Լոտ 23 - Ուրցաձոր համայնքի Լանջանիստ բնակավայրում գտնվող 0,0431 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-046-0112-0007: Մեկնարկային գինը՝ 30.000 /երեսուն հազար/ դրամ,
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքապետարանն 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին, ժամը 11:00-ին`
2. հայտարարում է պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդ-վաճառք՝
Լոտ 24 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 2,0466 հա գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայր՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0371-0007: Մեկնարկային գինը՝ 1.000.000 /մեկ միլիոն/ դրամ,
Լոտ 25 - Ուրցաձոր համայնքի Ուրցաձոր բնակավայրում գտնվող 2,7974 հա գյուղատնտեսական նշանակության վարելահող՝ կադաստրային ծածկագիր 03-095-0370-0003: Մեկնարկային գինը՝ 1.500.000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/ դրամ:
Հողամասերն օրենքով սահմանված սահմանափակումներ չունեն:
Հայտերի ընդունումը դադարեցվում է աճուրդի անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օր առաջ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՀՀ Արարատի մարզ, Ուրցաձոր համայնք, Ուրցաձորի համայնքապետարան, Տիգրան Մեծի 28, հեռախոս՝ 094-42-58-42:

Հասցե` ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ուրցաձոր, Տիգրան Մեծի 28

Հեռ..` 093558529

Վեբ կայք` www.urtsadzor.am

Էլ. փոստ`