Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքի գյուղատնտեսական հողերի աճուրդ -վաճառք

22.10.2020

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Ներքին Բազմաբերդի Համայնքապետարան
,,Հրապարակային սակարկությունների մասին,, ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքում տեղի կունենա համայնքի ենթակայության տակ գտնվող հողերի աճուրդ – վաճառք : Աճուրդ վաճառքները կկազմակերպվի համայնքապետ Խաչատուր Նորեյանի կողմից, համայնքապետարանում , որը գտնվում է փողոց 1 նրբ. 2 շենք 1 հասցեում :
Աճուրդ- վաճառքները կկայանան 2020թ . նոյեմբերի 16-ին ժամը 1100-ին : Աճուրդ – վաճառքի ենթակա են.
1. 02-073-0250-0014 ծածկագրի տակ գտնվող հողը , որը գյուղ նշանակության վարելահող է , այն կազմում է 5.0 հա: Հողամասը գտնվում է Պարտիզակի խճուղու հարակից տարածքում , մեկնարկային գինը 1.0 հա-ի համար 380 000 ՀՀ դրամ :
2. 02-073-0250-0015 ծածկագրի տակ գտնվող 0.5 հա հողամասը , նպատակային նշանակությունը գյուղատնտեսական , գործառնական նշանակությունը ` արոտ , որը գտնվում է Պարտիզակի խճուղու հարակից տարածքում , մեկնարկային գինը 1.0 հա –ի համար 260 000 ՀՀ դրամ :
Աճուրդ – վաճառքի նախավճարը կազմում է մեկնարկային գնի 5 % -ի չափով : Յուրաքանչյուր քայլի չափը կազմում է մեկնարկային գնի 5 % -ի չափով : Նշված հողերը գտնվում են ճանապարհներից , ջրատարներից , կոյուղուց , էլեկտրահաղորդման գծերից , գազատարներից 80-100 մ հեռավորության վրա:Աճուրդի դրվող հողամասերի նկատմամբ սերվիտուտներ և այլ սահմանափակումներ չկան :

Հասցե` Արագածոտնի մարզ Ներքին Բազմաբերդ գյուղ

Հեռ..` +37491532459

Էլ. փոստ`