Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ զորահավաքային բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 66-27.9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

25.12.2020

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին
ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 69-րդ կետ

Անհրաժեշտ Փաստաթղթերի Ցանկ
1. դիմում,
2. անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ լուսապատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ լուսապատճեններով),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ լուսապատճենով,
5.արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ լուսապատճենով
6. մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի:

Փաստաթղթերն առցանց ներկայացնելու ընթացակարգ
Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը պետք է ներկայացնի էլեկտրոնային տարբերակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում / https://cso.gov.am/internal-external-competitions / առցանց լրացնելով դիմումը /խնդրում ենք պարտադիր լրացնել բոլոր դաշտերը/ և լրացված դիմումին կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը, ինչպես նաև դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճենները և լուսանկարն ուղարկելով gohar.meliksetyan@gov.am էլեկտրոնային հասցեին
Փաստաթղթերի ներկայացման վեջնաժամկետ
31-12-2020

Թեստի փուլի մեկնարկային ամսաթիվ
2021-01-27
Թեստի փուլի մեկնարկային ժամ
10:00:00
Թեստավորման անցկացման վայր
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1
Թեստի տևողություն
90 րոպե

Բնագավառներ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ
Քաղաքականության վերլուծություն, մոնիթորինգ
Ծրագրերի կառավարում
Որոշումների կայացում
Բարեվարքություն
Աշխատակազմի կառավարում (կատարողականի կառավարում)
Խնդրի լուծում

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012,
(բաժին 1.1)
Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013,
(բաժին 1.1, 1.2)
«Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն», ուսումնական ձեռնարկ, Ալեքսան Պետրոսյան, «Էդիտ Պրինտ» հրատարակչություն, Երևան 2007թ.,
(բաժին 1.2, 2.2, 2.3, 3.3)
«Գրավոր խոսք», ձեռնարկ/ Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակչություն. - Եր. Լիմուշ. 2012թ., բաժին 1, էջ 39-40,
(բաժին 3, էջ 71, 73-74, 93 -94, 98)
«Անձը և պաշտոնը», ուսումնական ձեռնարկ, Մարինե Պետրոսյան, Արտաշես Ջավադյան, Դավիթ Ամիրյան, «Պետական ծառայություն» հրատարակչություն, Երևան 2013թ.,
(բաժին 1.1, էջ 12-13, էջ 2.1 էջ 19)
/27.9/ Սահմանադրություն
(հոդվածներ՝ 6, 34, 51, 119,)
/27.9/ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 4-10, 13, 17, 21,)
/27.9/ «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3-5, 8, 11, 15,)
/27.9/ «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3-9, 18-19)
/27.9/ «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 4-8, 12, 17.2-17.3, 20)
/27.9/ «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 4, 9, 10, 15-16, 24-25)
/27.9/ «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 9, 11, 13, 15)
/27.9/ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3-8, 11)
/27.9/ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 3-5, 8-9, 19, 58)
/27.9/ «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք
(հոդվածներ՝ 5, 8-10, 15-17, 20-22)
Հարցազրույցի անցկացման ամսաթիվ
01-02-2021 14:30:00
Հարցազրույցի անցկացման վայր
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1
Հարցազրույցի անցկացման ձևաչափ
Հարցարան
Հիմնական աշխատավարձի չափ
256 623
Անձնական որակներ
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
Էլեկտրոնային հասցե
gohar.meliksetyan@gov.am
Հասցե ք. Երևան, Արմենակ Արմենակյան փող., 129 շենք
Հեռախոսահամար +37410-51-56-67
Հրապարակման ամսաթիվ 25-12-2020
 

Հասցե` ք. Երևան, Նորք Մարաշ վարչական շրջան, Ա. Արմենակյան փ. 29

Հեռ..` 010-65-55-03, 010-65-46-95

Վեբ կայք` www.hlib.am

Էլ. փոստ`