Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

ՙՀամահայկական աշխարհագրական ասոցիացիա՚ Հասարակական կազմակերպության հաշվետվություն և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

11.01.2019

Տիպ` Գործունեության մասին հաշվետվություններ
Հայտատու` ՙՀամահայկական աշխարհագրական ասոցիացիա՚ Հասարակական կազմակերպության
ՙՀասարակական կազմակերպությունների մասին՚ ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

ՙՀամահայկական աշխարհագրական ասոցիացիա՚ ՀԿ կազմակերպության 2018թ. հաշվետվություն և << Փրֆեկտ Աուդիտ>> ՍՊԸ անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Հասցե` ք.Երևան, Փ.Բյուզանդի 13շ.71բն

Հեռ..` +37491407750

Վեբ կայք` չկա

Էլ. փոստ`