Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Իմ երկիր» ՓԲԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի միակողմանի վաղաժամկետ լուծման առաջարկ

19.09.2022

Տիպ` Անհատական ծանուցումներ
Հայտատու` ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության ՙՍևան՚ ազգային պարկ՚ ՊՈԱԿ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 330.1, 466,468,619,622 հոդված ՀՀ Կառավարության 10.12.2009թ. թիվ 1438-Ն որոշում

Ղեկավարվելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 466, 468 և 330.1 հոդվածներով և ՀՀ Կառավարության 10.12.2009թ. թիվ 1438-Ն որոշմամբ՝ ծանուցում եմ «Իմ երկիր» ՓԲԸ-ին , «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և «Իմ երկիր» ՓԲԸ-ի միջև 05.10.2007թ. կնքված «Պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման» պայմանագրով (Ծափաթաղից 2488 մ դեպի փամբակ հատվածում) առկա են չկատարված պարտավորություններ, որոնք հիմք են պայմանագիրը վարձատուի կողմից վաղաժամկետ դադարեցման: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 468, 622 հոդավածների և պայմանագրի 22.1 կետի համաձայն առաջարկվում է պայմանգիրը վաղաժամկետ լուծել:

Հասցե` Karmir Banaki St, 56

Հեռ..` +37426124044

Վեբ կայք` http://www.sevan-park.am

Էլ. փոստ`