Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ ՀՀ Շիրակի մարզ« Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

20.09.2022

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ Շիրակի մարզ« Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի միացյալ խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N319-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N319-Ն որոշման հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգի 6-րդ և 7-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Հայկասարի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ, ՀՀ Շիրակի մարզի «Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ միացյալ խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու համար։
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկավող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը
2) ուսումանական հաստատության ղեկավարման իրավունք/ հավաստագիր/

2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացմում է՝
1) դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,
2)ՀՀ քաղաքացու անձնագիր կամ նույնականացման քարտի պատճենը։
3)հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը,
4)տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրանային տարբերակներով
5)ինքնակենսագրություն
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ.
Փաստաթղթերն ընդունվում են ՀՀ Շիրակի մարզի «Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 11-ը ներառյալ, ամեն օր ՝ ժամը 10։00 -ից մինչև 15։00, բացի շաբաթ, կիրակի և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝ տոնական և հիշատակի օրերից։
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ին ժամը 12։00 -ին՝ ՀՀ Շիրակի մարզի «Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում։
Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք, Տուֆաշեն գյուղ 1փ. 15 շ
Տեղեկությունների համար դիմել պորհրդի քարտուղար Ս. Մարգարյանին
Հեռ․ 077 671008 էլ հասցե seda-margaryan@list.ru

Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ Տուֆաշենի միջնակարգ դպրոց 1փ.շ15

Հեռ..` 093184814

Վեբ կայք` -

Էլ. փոստ`