Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Մրցույթ «Երևանի հ. 75 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

22.09.2022

Տիպ` Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր մարմնի ղեկավարների թափուր պաշտոններ
Հայտատու` «Երևանի հ. 75 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդ
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշում

Մրցույթի հայտարարություն
<<Երևանի հ. 75 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի համաձայն՝
<<Երևանի հ. 75 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության
տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղը զբաղեցնելու համար։
1․ Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր)
2․ Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է ՝
1) դիմում՝ հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,
2) ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը,
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը,
4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային տարբերակներով,
5) ինքնակենսագրություն
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի N 319-Ն «Պետական հանրակրթական ուսումնական
հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգի 4 և 5 կետերի փաստաթղթերն ընդունվում են <<Երևանի
հ. 75 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում, 2022թ.-ի սեպտեմբերի 22-ից մինչև 2022թ.-ի հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ, ամեն
օր ժամը 9։00-ից մինչև 15։00-ն, բացի հանգստյան (շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային՝
տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022թ․ հոկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 13։00-ին, <<Երևանի հ. 75 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում։
Հասցե՝ ք․ Երևան, Ներքին Շենգավիթ 12փ. 13շ., (010) 48-02-90, (010) 48-88-90
Կայքէջ՝ yerevan75.schoolsite.am
Էլ․ փոստ՝ yerevan75@schools.am
Տեղեկությունների համար դիմել խորհրդի կողմից լիազորված անդամներ՝
1․ Ն․ Զեյնալյան (հեռ․՝ 077-20-57-37, Էլ․ փոստ՝ nairazeynalyan@gmail.com)
2․ Ս․ Ղազարյան (հեռ․՝ 091-81-61-80, Էլ․ փոստ՝ ghazaryansona37@gmail.com)

Հասցե` Ներքին Շենգավիթ 12փ․ 13շ․

Հեռ..` 010488890, 010480290

Էլ. փոստ`