Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

թիվ ՀՔԴ/0186/04/08 սնանկության գործով դատական ծանուցագիր

17.11.2021

Տիպ` Դատական ծանուցումներ
Հայտատու` Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարան
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդված 6

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
ք. Երևան, Օտյան փողոց 53/2 շենք, հեռ.` (010) 74-28-90, www.court.am
11.11.2021թ.

Սիմոն Սուրենի Խաչատրյան
/ք. Մեղրի, Կիրովի 3/

Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարանի վարույթում է գտնվում թիվ ՀՔԴ/0186/04/08 սնանկության գործն ըստ դիմումի ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ Մեղրու տարածքային հարկային տեսչության ընդդեմ Սիմոն Սուրենի Խաչատրյանի՝ վերջինիս սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին:
10.05.2021թ. Սիմոն Սուրենի Խաչատրյանի սնանկության գործով կառավարիչ՝ Գարեգին Սարգսյանի կողմից դատարան է ներկայացվել միջանկյալ բաշխման ծրագիր:
17.05.2021թ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-իկողմից դատարան է ներկայացվել առարկություն` թիվ ՀՔԴ/0186/04/08 սնանկության գործով կառավարչի կողմից ներկայացված միջանկյալ բաշխման ծրագրի դեմ:
Վերը նշված առարկությունը քննարկելու համար հրավիրված դատական նիստը հետաձգվել և նշանակվել է` 2022թ. փետրվարի 8-ին, ժամը 15:30-ին, Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարանի շենքում /ք. Երևան, Օտյան փող. 53/2 շենք/:
Խնդրվում է նշված օրը և ժամին որպես երրորդ անձ ապահովել Ձեր մասնակցությունը: Անհրաժեշտ է դատարան ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով և սոցիալական քարտով` դրա առկայության դեպքում:
Ծանոթություն. Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին ծանուցված գործին մասնակցող անձի չներկայանալը դատական նիստին արգելք չէ գործի քննության համար: (ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 147):


Դատավորի օգնական՝ Հասմիկ Գևորգյան

Հասցե` ք.Երևան, Օտյան 53/2

Հեռ..` (010)-74-28-90

Էլ. փոստ`