Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

թիվ ԵԱՆԴ/0076/04/17 սնանկության գործով դատական ծանուցագիր

17.11.2021

Տիպ` Դատական ծանուցումներ
Հայտատու` Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարան
ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 95-րդ հոդված 6

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ
0065, ք. Երևան, Օտյան փողոց 53/2 շենք, հեռ.` (010) 74-28-90, www.court.am
11.11.2021թ.
Վահագն Սարգսյան
/ք. Երևան, Նարեկացի թաղամաս, 32 շենք, բնակարան 28/

Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարանի /դատավոր՝ Ա. Բաբայան/ վարույթում է գտնվում թիվ ԵԱՆԴ/0076/04/17 սնանկության գործն ըստ դիմումի Արարատբանկ բաց բաժնետիրական ընկերության ընդդեմ Աննա Մկրտչյանի` վերջինիս սնանկ ճանաչելու պահանջի մասին:
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 18.02.2021թ. որոշմամբ բեկանվել է ՀՀ Սնանկության դատարանի (դատավոր՝ Լ. Կատվալյան) 27.10.2020 թվականի որոշումը և գործն ուղարկվել է նույն դատարան նոր քննության, Դատարանը գտնում է, որ թիվ ԵԱՆԴ/0076/04/17 սնանկության գործը պետք է ընդունվել վարույթ և նշանակել դատական նիստ:
Տեղեկացվում է, որ թիվ ԵԱՆԴ/0076/04/17 սնանկության գործով դատական նիստը հետաձգվել և նշանակվել է` 2022թ. փետրվարի 3-ին, ժամը 16:30-ին, Հայաստանի Հանրապետության սնանկության դատարանի շենքում /ք. Երևան, Օտյան փող. 53/2շ./:
Խնդրվում է նշված օրը և ժամին որպես երրորդ անձ ապահովել Ձեր մասնակցությունը: Անհրաժեշտ է դատարան ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով և սոցիալական քարտով` դրա առկայության դեպքում:
Ծանոթություն. Դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին ծանուցված գործին մասնակցող անձի չներկայանալը դատական նիստին արգելք չէ գործի քննության համար: (ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 147):


Դատավորի օգնական՝ Հասմիկ Գևորգյան

Հասցե` ք.Երևան, Օտյան 53/2

Հեռ..` (010)-74-28-90

Էլ. փոստ`