Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում ՀՀ կրթության տեսչական մարմինը հայտարարում է մրցույթ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

14.01.2022

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` ՀՀ կրթության տեսչական մարմին
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 31-Ի N 29-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 69-ՐԴ ԿԵՏ

ՀՀ կրթության տեսչական մարմինը հայտարարում է մրցույթ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կրթության տեսչական մարմինը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման, վերլուծությունների և գնահատման վարչության գլխավոր մասնագետի (68-27-3-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար:
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
1. դիմում (առցանց),
2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար),
3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսանկար,
4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար,
5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար,
6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի:
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՆ ԱՌՑԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով` քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը և լուսանկար:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ
Հարցարան

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
20.01.2022
ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
15.02.2022
ԹԵՍՏԻ ՓՈՒԼԻ ՄԵԿՆԱՐԿԱՅԻՆ ԺԱՄ
14:30
ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ
ք.Երևան, Տերյան 89
ԹԵՍՏԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
90 րոպե
ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ
Խնդրի լուծում
Հաշվետվությունների մշակում
Բարեվարքություն
Տեղեկատվության հավաքագրում, վերլուծություն
Ծրագրերի մշակում
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
«Գրավոր խոսք», ուսումնական ձեռնարկ, Վազգեն Գաբրիելյան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2012թ
(Էջեր 93-102, 104-110,124, 193-196, 204-208, 267, 273-279)
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան, Երևան 2012
(էջեր 4-6, 10, 18-20, 26, 30, 40-48)
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 9, 10,17,19, 21, 22)
68-27.3-Մ2-2 «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 17.1, 24, 25, 26, 29, 30, 34)
68-27.3-Մ2-2 «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 3, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19)
68-27.3-Մ2-2 «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13)
68-27.3-Մ2-2 «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման ու անցկացման մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 1, 2.1, 3, 4, 5, 6)
68-27.3-Մ2-2 «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 3, 4, 5, 7, 8, 15)
68-27.3-Մ2-2 «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 3, 6, 7, 9, 19, 20, 23, 24, 25)
68-27.3-Մ2-2 ՀՀ Սահմանադրություն
(Հոդվածներ՝ 2, 38)
68-27.3-Մ2-2 «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենք
(Հոդվածներ՝ 2, 4)
68-27.3-Մ2-2 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք
(Հոդվածներ՝ 109, 113, 114, 115)
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
17-02-2022 12:00
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐ
Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ
Հարցարան
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓ 212.309 ՀՀ դրամ
ԱՆՁՆԱՅԻՆ ՈՐԱԿՆԵՐ
Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասա¬-
րակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ
satenik.yeghikyan@gov.am

ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐ 010-51-57-53

ՀԱՍՑԵ
ք. Երևան, Կոմիտասի պող., 37/4 շենք
ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
14-01-2022

Հասցե` ք. Երևան, Կոմիտաս 37/4

Հեռ..` 010-51-57-53

Վեբ կայք` www.eib.am

Էլ. փոստ`