Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Արտակ Արմենակի Բարսեղյանի գույքերի կրկնաճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

12.01.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Արտակ Արմենակի Բարսեղյանի սնանկության գործով կառավարիչ Արմինե Մովսիսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

2019թ. հունվարի 11-ին Արտակ Արմենակի Բարսեղյանի սնանկության գործով կառավարիչ Ա. Մովսիսյանի կողմից նշանակված աճուրդը չի կայացել հայտ չլինելու պատճառով :
2019թ. փետրվարի 4-ին, ժամը՝ 10:00-ին, Արտակ Արմենակի Բարսեղյանի սնանկության գործով կառավարիչ Ա Մովսիսյանի կողմից ք. Երևան ,Վազգեն Սարգսյան 26/3 ,515 սենյակ հասցեում կանցկացվի Արտակ Արմենակի Բարսեղյանի սնակության գործով, սեփականության իրավունքով պատկանող, ինչպես նաև երրորդ անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող, պարտապանի պարտավորություների համար <Ինեկոբանկ> ՓԲԸ -ում գրավադրված գույքերի բաց դասական եղանակով աճուրդը:
Լոտ N2- ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Մ.Բաղրամյան փողոցի թիվ 7/2 հասցեում գտնվող հողամաս, որի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 617.0քմ: Աճուրդի մեկնարկային գինն է 526167.60 ՀՀդրամ:
Լոտ N3- ՀՀԱրագածոտնի մարզ, ք. Ապարան Մ. Մաշտոցի փողոց թիվ 13 հասցեում գտնվող բնակելի տուն: Շինության ընդհանուր մակերեսը կազմում է՝ 158,66քմ, հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է՝ 1,160,0քմ: Աճուրդի մեկնարկային գինն է ՝1784390.71ՀՀդրամ:
Լոտ 4-ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ.Կայք, 1-ին փողոցի թիվ 1/3 շինության /անասնագոմ/ և հողամաս: Շինության ընդհանուր մակերեսը կազմում է՝ 912,06 քմ, հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է՝ 2.850.0 քմ: Աճուրդի մեկնարկային գինն է ՝ 1647129.04ՀՀդրամ:
Առուվաճառքի պայմանագրի կնքման, դրանից ծագող իրավունքների պետական գրանցման (անհրաժեշտության դեպքում),գույքը գնորդին փոխանցելու և պայմանագրից բխող բոլոր անհրաժեշտ այլ (ցանկացած տեսակի) ծախսերը կատարվում են աճուրդի հաղթողի կողմից:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճեն,իսկ իրավաբանական անձի և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները ,աճուրդին մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստա թղթերը:Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1% – ը և 5% - ը:Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարվի կանխիկ կամ փոխանցումով «Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ -ի 1930047558180300 հատուկ հաշվին մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդին նախորդող օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում,ընդհուպ մինչև աճուրդի նախորդ օրվա ժամը 16:00-ն կարող են հայտ ներկայացնեն Երևան քաղաքի Սնանկության դատարան (ք. Երևան ,Ե.Օտյան 53/2 հասցեում) :Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Աճուրդում հաղթած անձը պարտավոր է աճուրդը անցկացնելու օրվանից 10 (տասը) բանկային օրվա ընթացքում սնանկության հատուկ հաշվին մուծել այն գումարը, որով գնել է գույքը (գնման գինը) , հաշվանցելով նախօրոք մուծված նախավճարը: Գումարը սահմանված ժամկետում չմուծելու դեպքում նախավճարը չի վերադարձվում: Լոտի ուսումնասիրությունների և մանրամասն տեղեկությունների համար մասնակիցները կարող են դիմել Երևան քաղաքի Սնանկության դատարանք. Երևան ,Ե.Օտյան 53/2 կամ զանգահարել սնանկության գործով կառավարիչ` Ա.Մովսիսյանին , հեռ.091-11-41-01

Հասցե` ք. Երևան, Ղ. Փարպեցու 11ա բն 42

Հեռ..` +37491-11-41-01

Էլ. փոստ`