Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Ռազմիկ Պողոսյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակ

11.02.2019

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` Ռազմիկ Պողոսյանի սնանկության գործով կառավարիչ Աշոտ Բաղդասարյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Հայտարարություն
Ղեկավարվելով <<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 46 հոդվածի պահանջներով՝ ներկայացնում եմ սնանկ ճանաչված Ռազմիկ Պողոսյանի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը ըստ “Սնանկության մասին՛՛ ՀՀ օրենքի 82 հոդվածով նախատեսված պահանջների բավարարման հերթականության։
ՀՀ Պարտատերերի անվանումը Պահանջի չափը Պահանջի հերթն ըստ
հերթականության


1․ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ (պետ․ տուրք, դատական ծախս) 100000 չապահովված <<Դ>> հերթ

2․ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 1254946 չապահովված <<Է>> հերթ

Պահանջների վերաբերյալ առարկությունները ներկայացվում են ՀՀ Սնանկության դատարան (Օտյան 53/2)։

Հասցե` ք. Երևան, Սարկավագի 126/1-14

Հեռ..` 093400354

Էլ. փոստ`