Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Արտակ-Քաջիկ եղբայրներ» ՍՊԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կրկնաճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

15.03.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` «Արտակ-Քաջիկ եղբայրներ» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Անդրանիկ Սարգսի Ելինյան
Սնանկության մասին ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

2019թ.-ի մարտի 15-ին հայտարարված «Արտակ-Քաջիկ եղբայրներ» ՍՊԸ-ին պատկանող գույքի աճուրդը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով:
2019թ.-ի ապրիլի 3-ին ժամը 12.20-ին, «Արտակ-Քաջիկ եղբայրներ» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Անդրանիկ Ելինյանի կողմից, ք.Երևան, Արշակունյաց 5, 311սենյակ հասցեում կանցկացվի ,Արտակ-Քաջիկ եղբայրներե ՍՊԸ-ի սնանկության գործով սեփականության իրավունքով պատկանող, մեքենաների բաց դասական եղանակով աճուրդը:
Գույքը աճուրդի է ներկայացվում ութ լոտով, այն է`
Լոտ-2.GAZ 32213 մակնիշի, 849LS64 համարանիշի, 15.11.2002թ.-ի հաշվառման ամսաթվի, XTH27050010235193 նույնականացման համարի` մեկնարկային գինն է 76.764ՀՀ դրամ
Լոտ-3. GAZ 32213 մակնիշի, 846LS64 համարանիշի, 15.11.2002թ.-ի հաշվառման ամսաթվի, XTH27050010234949 նույնականացման համարի` մեկնարկային գինն է 47.239ՀՀ դրամ
Լոտ-4. GAZ 322132-14 մակնիշի, 924LO64 համարանիշի, 10.04.2004թ.-ի հաշվառման ամսաթվի, XTH32213240351153 նույնականացման համարի` մեկնարկային գինն է 472.392ՀՀ դրամ
Լոտ-5. GAZ 32213-14 մակնիշի, 910 LO 64 համարանիշի, 10.04.2004թ.-ի հաշվառման ամսաթվի, XTH32213040358255 նույնականացման համարի` մեկնարկային գինն է 88.573ՀՀ դրամ
Լոտ-6. GAZ 32213-14 մակնիշի, 908LO64 համարանիշի, 10.04.2004թ.-ի հաշվառման ամսաթվի, XTH32213040358256 նույնականացման համարի` մեկնարկային գինն է 41.334 ՀՀ դրամ
Աճուրդին մասնակցել ցանկացողներն, աճուրդի անցկացման օրվա նախորդող 5 օրվա ընթացքում` ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00-ն, կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ Սնանկության դատարան (ք.Երևան Օտյան 53/2 հասցեում):
Աճուրդին մասնակցելու համար, հայտին կից պետք է ներկայացվեն`
1.Ֆիզիկական անձի դեպքում անձնագրի պատճենը, իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճեները.
2.Աճուրդի մասնակցության վճարի և նախավճարի վճարումը հաստատող փաստաթղթեր: Մասնակցության վճարը և նախավճարը կազմում են տվյալ լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1% և 5%-ը:Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարվի կանխիկ կամ փոխանցումով Այ Դի Բանկ ՓԲԸ-ի Արաբկիր մասնաճյուղում բացված 11807022674113 հատուկ հաշվին մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ:
Աճուրդում հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Գույքի նոտարական և պետական գրանցման հետ կապված վճարային պարտավորությունները կրում է գնորդը:
Ցանկացողները` լոտն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու համար, կարող են, դիմել ՀՀ Սնանկության դատարան` ք.Երևան, Օտյան 53/2, կամ կարող են զանգահարել ,Արտակ-Քաջիկ եղբայրներե ՍՊԸ-ի սնանկության գուծով կառավարիչ Ա.Ելինյանին` 091-21-24-14 հեռախոսահամարով:

Հասցե` ք.Երևան,Հր.Քոչար 28, բն14

Հեռ..` +374 91 212414

Էլ. փոստ`