Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

Գտնվում է արխիվում Անժելա Վանիկի Շովգարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու մասին

15.03.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` Սնանկության գործով կառավարիչ Սուսաննա Ասլանյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 76-րդ հոդված

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կրկնաճուրդ-վաճառքի կազմակերպման և անցկացման
2019 թվականի մարտի 13-ին հայտարարված կրկնաճուրդ-վաճառքը չի կայացել՝ հայտ չլինելու պատճառով:
2019 թվականի մարտի 29-ին, ժամը 14.50-ին, ՀՀ սնանկության դատարանի շենքում (ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Օտյան 53/2 հասցեում) 28.08.2017 թվականի թիվ ԼԴ4/0088/04/17 վճռով սնանկ ճանաչված Անժելա Վանիկի Շովգարյանի սնանկության գործով կառավարիչ Սուսաննա Ասլանյանի կողմից կանցկացվի Անժելա Վանիկի Շովգարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող ՝ անշարժ գույքերի կրկնաճուրդ-վաճառքը՝ բաց դասական եղանակով ՝ 7 (յոթ) առանձին լոտերով:
Լոտ 1՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/4 հասցեում գտնվող 177.65 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 0.04806 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716064, տրված՝ 20.05.2003թ.), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով : Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 400.983 (չորս հարյուր հազար ինը հարյուր ութսուներեք ) ՀՀ դրամ:
Լոտ 2՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/5 հասցեում գտնվող 288.13 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 1.20856 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716066, տրված՝ 27.05.2003թ.), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով: Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 6.181.372 (վեց միլիոն հարյուր ութսունմեկ հազար երեք հարյուր յոթանասուներկու) ՀՀ դրամ:
Լոտ 3՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/7 հասցեում գտնվող 426.8 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 0.12768 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716061, տրված՝ 27.05.2003թ.), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով: Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 887.736 (ութ հարյուր ութսունյոթ հազար յոթ հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ:
Լոտ 4՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/8 հասցեում գտնվող 212.2 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 0.25305 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716068, տրված՝ 27.05.2003թ.), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով: Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 3.353.243 (երեք միլիոն երեք հարյուր հիսուներեք հազար երկու հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամ:
Լոտ 5՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/9 հասցեում գտնվող 580.4 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 0.6253 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716067, տրված՝ 27.05.2003թ.), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով: Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 6.329.214 (վեց միլիոն երեք հարյուր քսանինը հազար երկու հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ:
Լոտ 6՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/14 հասցեում գտնվող 491.0 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 0.399 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716062, տրված՝ 27.05.2003թ.), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով: Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 4.118.940 (չորս միլիոն հարյուր տասնութ հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ:
Լոտ 7՝ ք. Վանաձոր, Աղայան փողոց թիվ 95/15 հասցեում գտնվող 1797.5 քմ ընդհանուր մակերեսով անշարժ գույք եւ 0.32108 հա մակերեսով հողամաս (սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական թիվ 1716065, տրված՝ 27.05.2003թ. ), որը ծանրաբեռնված է հողի կադաստրային արժեքով: Գույքի գինը իջեցվում է 10% եւ կազմում է՝ 2.036.632 (երկու միլիոն երեսունվեց հազար վեց հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն. ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագրի պատճենը, իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ի դեպքում՝ դրանց պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև, աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը (լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1 և 5 %-ը): Աճուրդի մասնակցության վճարը և նախավճարը պետք է վճարվեն կանխիկ կամ փոխանցումով «Արարատբանկ» ԲԲԸ սնանկության գործով պարտապանի հատուկ հաշվին 1510035898443700 մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժ.16.00-ը: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում՝ ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժ.16.00-ը կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ սնանկության դատարան՝ ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա, Օտյան 53/2 հասցեում: Հաղթող է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Աճուրդում հաղթողը պետք է կատարի գույքի վաճառքի /այդ թվում հնարավոր վտարման/ հետ կապված ծախսերը, գրանցման, ինչպես նաև, առուվաճառքի պայմանագրի կնքման և դրանից ծագող իրավունքների գրանցման համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը: Գնորդին է փոխանցվում օտարման պահի դրությամբ գույքի չմարված գույքահարկը, հողի հարկը:
Լոտն ուսումնասիրելու և աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալ ցանկացողները աճուրդին նախորդող 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում ժ.9.00- 16.00-ը կարող են դիմել սնանկության գործով կառավարիչին՝ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17, հեռ. 091344380:
Սնանկության գործով կառավարիչ՝ Ս. Ասլանյան

Հասցե` ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Վանաձոր Չերնիշևսկի 3

Հեռ..` +374 91344380

Էլ. փոստ`