Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Մոշն Թայմ» ՍՊԸ-ի պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն

15.03.2019

Տիպ` Պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակի մասին հայտարարություն
Հայտատու` «Մոշն Թայմ» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Արմեն Մաթևոսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ
Ղեկավարվելով «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի` հրապարակվում է սնանկ ճանաչված «Մոշն Թայմ» ՍՊԸ-ի /ԵԴ/0224/04/18, դատավոր՝ Ա. Կուբանյան/ պարտատերերի պահանջների նախնական ցուցակը.
Պարտատիրոջ անվանումը, պահանջի չափը, պահանջների բավարարման հերթականությունն ըստ խմբերի.
1. «ԷյջԹի Էլեքթրոնիքս» ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Հ. Ասոյան /չապահովված պահանջ/ - 3.332.000 ՀՀ դրամ, որպես “Սնանկության մասին” ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին կետի է/ ենթակետի պահանջ,
2. ՀՀ ՊԵԿ /չապահովված պահանջ/ - 9.109.364 ՀՀ դրամ, որպես “Սնանկության մասին” ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին կետի է/ ենթակետի պահանջ,
3. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ /պետական տուրք/ - 500,000 ՀՀ դրամ, որպես “Սնանկության մասին” ՀՀ օրենքի 82-րդ հոդվածի 1-ին կետի դ/ ենթակետի պահանջ:
Համաձայն «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածի 6-րդ կետի նախնական ցուցակի դեմ առարկություններ ունենալու դեպքում դրանք կարող են սույն հրապարակումից յոթ օրվա ընթացքում գրավոր ներկայացվել ՀՀ սնանկության դատարն, հասցե՝ ք. Երևան, Օտյան 53/2:

Հասցե` ք. Երևան, Գայի պողոտա 1/1, բն. 24

Հեռ..` +37496224228

Էլ. փոստ`