Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

«Դեկոր 32» ՍՊ ընկերության սնանկության գործով ներկայացված պահանջի փոփոխության մասին

16.04.2019

Տիպ` Պարտատերերի նոր պահանջների կամ պահանջների փոփոխությունների մասին
Հայտատու` «Դեկոր 32» ՍՊ ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Մուրադ Պետրոսյան
«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված

Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի 26.10.2018թ. վճռով սնանկ ճանաչված ՙԴեկոր 32՚ ՍՊ ընկերության սնանկության գործով ներկայացվել է պահանջի փոփոխություն՝
Հ/Հ Պարտատիրոջ անվանումը Պահանջի չափը
Պահանջի հերթը ըստ օրենքի 82-րդ հոդվածի

1 ՙՀայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն՚ ՓԲԸ 13.812.353 ՀՀ դրամ չապահովված Ը/հերթ
Ներկայացված պահանջի դեմ առարկությունները կարող են ներկայացվել ՀՀ սնանկության դատարան /ք.Երևան, Օտյան 53/2/` ՙՍնանկության մասին՚ ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Միաժամանակ հայտնում ոմ, որ պարտատերը խնդրել է դատարանին բաց թողնված ժամկետը հարգելի համարելու համար:

Հասցե` ք.Երևան, Շիրազի 50շ., բն.10

Հեռ..` +374 94 452022

Էլ. փոստ`