Հայաստանի Հանրապետության ինտերնետով ծանուցման պաշտոնական կայք

<<Բյուրակն>> ՍՊԸ-ի պարտավորությունների համար երրորդ անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող, գրավադրված գույքի աճուրդի կազմակերպման և անցկացման մասին

17.04.2019

Տիպ` Աճուրդների մասին հրապարակային ծանուցումներ
Հայտատու` <<Բյուրակն>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ Ռուբեն Խալաթյան
<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքի 76 հոդված

12.04.2019թ. հայտարարված <<Բյուրակն>> ՍՊԸ-ի գույքի աճուրդը կայացել է մասնակի:
03.05.2019թ. ժամը 12:00-ին՝<<Բյուրակն>> ՍՊԸ-ի սնանկության գործով կառավարիչ՝ Ռ.Խալաթյանի կողմից ք.Երևան, Արշակունյաց 5, 311ս. հասցեում, կանցկացվի <<Բյուրակն>> ՍՊԸ-ի պարտավորությունների համար երրորդ անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող գրավադրված գույքի` սարք-սարքավորումների բաց դասական եղանակով, հրապարակային սակարկություններով աճուրդ-վաճառք: Գույքը գտնվում է ինչպես Երևան քաաքում, այնպես էլ ՀՀ մարզերում և մեծաքանակ լինելու պատճառով հնարավոր չէ ներկայացնել մանրամասն նկարագրությունը: Գույքն իրենից ներկայացնում է`
Լոտի
համարը Անվանում Քանակ Շուկայական արժեք (դրամ)
1 HEIDELBERG SM 74-5+L 15000 հատ/ժամ 1 14 675 920
2 HEIDELBERG SM 72-5+L 15000 հատ/ժամ 1 12 507 884
3 HEIDELBERG Qulckmaster DI 16000 հատ/ժամ A-3+ 1 4 169 316
4 AGFAACENTO IIS 4 ֆորմա/րոպե 1 1 667 719
5 LDT 85 4 ֆորմա/րոպե 1 1 167 403
6 ԼամինատորKDFM 720 1000 հատ/ժամ 1 166 772
7 Տրաֆարետ հավաքող և կտրող հաստոցAWT 200 հատ/ժամ 1 1 167 403
8 Թերթահավաքիչ HORIZON SPF200A 300-800 հատ/ժամ 1 5 837 013
9 HEIDELBERG Slahifolder T-52 15000 հատ/ժամ 1 2 501 576
10 POLAR (78x) 1 1 667 719
11 Perfecta Seypa (92) 1 500 317
12 Խցան արտադրող հոսքագիծ 1 3 335 437
13 Հաստոց շուշաթղթող ԽՍՀՄ 2 33 354
14 Հաստոց ստենդային սղոց OPM 2141 BALA 1 50 031
15 Հաստոց անկյունները մաքրող CA601 YILMAZ 1 100 063
16 Հաստոց Պայկի TK501 YILMAZ 1 133 417
17 Հաստոց փոքր ալյումին կտրող սղոց KY300 YILMAZ 2 83 386
18 Հաստոց շտապիկա կտրող սղոց CK410 YILMAZ 1 83 386
19 Հաստոց պրոֆիլ կտրող սղոց KD350P YILMAZ 1 58 370
20 Հաստոց երկաթ կտրող սղոց ՏՊՄ 4M YILMAZ 1 66 699
21 Հաստոց մետաղապլաստ տարցովկա անող KM213 YILMAZ 1 166 771
22 Հաստոց մետաղապլաստ տարցովկա անող PROMARK 1 250 160
23 Հաստոց մետաղապլաստ ֆրեզ անող FR224 YILMAZ 1 125 078
24 Պահածոների /տոմատի/ արտադրման հոսքագիծ 200 տ/24 ժամ 1 18 530 203
25 Պահածոների /տոմատի/ արտադրման հոսքագիծ 500 տ/24 ժամ 1 25 942 283
Ընդամենը` 94987680

Գույքի ձևակերպման, գրանցման և հնարավոր այլ ծախսերը կատարվում են գնորդի կողմից: Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն` ֆիզիկական անձի դեպքում` անձնագրի պատճենը. իսկ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում` դրանց պետական գրանցումն հավաստող փաստաթղթերի պատճեները. աճուրդի մասնակցության վճարի և կանխավճարի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը: Մասնակցության վճարը և կանխավճարը կազմում են լոտի մեկնարկային գնի համապատասխանաբար 1% և 5% -ը: Աճուրդի մասնակցության վճարը և կանխավճարը պետք է վճարվի կանխիկ կամ փոխանցումով Արդշինինվեստբանկի Շենգավիթ մասնաճյուղում բացված <<Բյուրակն>> ՍՊԸ-ի սնանկության թիվ 2473604159020000 հատուկ հաշվին, մինչև աճուրդին նախորդող օրը ներառյալ: Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները աճուրդի անցկացման օրվան նախորդող 5 օրվա ընթացքում` ընդհուպ մինչև աճուրդին նախորդող օրվա ժամը 16:00 կարող են հայտ ներկայացնել ՀՀ Սնանկության գործերով դատարան` ք.Երևան, Օտյան 53/2 հասցեյով: Աճուրդում հաղթող է համարվում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը:
Ցանկացողները աճուրդի կանոնակարգին և լոտերին կարող են ծանոթանալ սնանկության գործով կառավարիչ Ռ.Խալաթյանի մոտ, ժամը 10:00-ից մինչև 18:00 ք. Երևան, Արշակունյաց 5 հասցեում, հեռ. /091/543207:

Հասցե` ք.Երևան 25, Այգեստան 11 փող. տ.189

Հեռ..` +37491543207

Էլ. փոստ`